KRIPTOVALUTE, TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?

Prvo pravilo pri vlaganju na katerikoli trg je, da vlagamo le denar, ki ga lahko mirno pogrešamo.

»Kriptovalute so transparenten ter učinkovit plačilni sistem prihodnosti, ki odpravlja številne pomanjkljivosti denarja. Ena večjih pomanjkljivosti FIAT valut, valut vezanih na geografsko področje in nadzorovanih s strani bank, kot so npr. EUR, USD, HRK, JPY, ipd. je ta, da lahko centralne banke po potrebi v obtok pošiljajo večje količine denarja, to pa povzroča razvrednotenje le tega in s tem tudi inflacijo. Ker večino kriptovalut ni mogoče preprosto »tiskati«, se počasi uveljavljajo kot hranilec vrednosti in zato predstavljajo zanimivo obliko naložbe, ki ima velik potencial za rast,« pravijo v podjetju Incrementum d.o.o., ustanovljenem leta 2018, z namenom, da posameznikom v Sloveniji približajo dostop do digitalnih naložb oziroma kriptovalut.

In kako kriptovalute poznajo podjetniki Primorsko-notranjske regije oziroma ali jih sploh poznajo? Na zastavljeno vprašanje smo prejeli zelo zanimive odgovore. Nekateri so že slišali za zadnje čase najbolj razvpito med njimi bitcoin, katere vrednost se je dvignila v višave. Redki posamezniki so se že spoprijeli s trgovanjem, večina pa digitalnim naložbam, ki temelji na piramidni shemi, ne zaupa. Ker izhajam iz časov, ko smo poznali hiperinflacijo, mi je bil še posebej všeč odgovor: «Ma kakšne kriptovalute. Če je za časa Jugoslavije zmanjkalo denarja, so ga v Topčiderju čez noč natisnili toliko, da smo bili zjutraj vsi milijonarji!« A, kdo ve, še ne dolgo tega, smo se čudili japonskim turistom, ki so nosili med ogledom Ljubljane zaščitne maske. Lansko leto so zaščitne maske postale del naše stvarnosti, del našega vsakdana. Ali so na tej poti tudi kriptovalute?

Kaj so kriptovalute?

Gre za digitalne oziroma virtualne valute, ki uporabljajo kriptografijo, šifriranje podatkov, ki zagotavljajo varnost transakcije. Transakcije se beležijo v verigo blokov, ki je zaporedje zapisov, ki se vnašajo v javno knjigo (zbirko finančnih računov).  Knjigo vzdržuje in posodablja na tisoče »rudarjev« po celem svetu. »Rudarji«, so ljudje, ki imajo v lasti računalnike, ki potrjujejo transakcije, kajti vsak računalnik v sistemu prejme kopijo vsakokratne transakcije in prav tako morajo posamezno transakcijo potrditi vsi računalniki v sistemu. S tem se preprečuje možnost zlorab in goljufij, dodatno varnost pa zagotavlja šifriranje in decentralizacija. Kriptiranje je zelo kompleksno in zapleteno, da baje na svetu ne obstaja niti en super računalnik, ki bi lahko razvozlal kodo.

Funkcija kriptovalut

S kriptovalutami lahko plačujemo, kupujemo, jih menjavamo, ustvarjamo projekte ali trgujemo. Večina ljudi se odloči za nakup kriptovalut, ker se njihova vrednost določa na osnovi povpraševanja, novih kriptovalut pa čez noč ni mogoče natisniti toliko, da bi se bistveno znižala njihova vrednost. V nasprotju z državnimi ali FIAT valutami ne obstajajo v fizični obliki. Gre za visokotehnološki denar sestavljen iz mreže uporabnikov. Vsak uporabnik ima evidenco celotne zgodovine vseh transakcij in s tem bilance računov. Kriptovalute je mogoče kupiti na mnogo različnih načinov. Splet ponuja različne borzne platforme, ki so namenjene nakupu in prodaji, na njih pa lahko tudi trgujete med različnimi kriptovalutami kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, EOS, LieteCoin, Stellar, Tron, kriptografski žetoni (angl. ICO – initial coin offering) in druge. Lahko jih zamenjate tudi z lokalnimi valutami. Nakup in prodaja pa se lahko opravi tudi na fizičnih lokacijah.

Virtualna denarnica

Da lahko uporabljamo kriptovalute, potrebujemo virtualno denarnico, fizično napravo, ki jo priključimo na računalnik. Najbolj varne so hladne denarnice, ki niso povezane z omrežjem. Zaščitene so s PIN kodo in geslom, ki ščitita zasebni ključ za dostop. V denarnici ni denarja, ampak zgolj geslo, ki omogoča dostop do vrednosti na platformi. Bolj ranljive so vroče denarnice, ki so dostopne na internetu.

Legalnost in obdavčitev

Kriptovalut ne nadzira nobena vlada. Status pa se po posameznih državah razlikuje. Nekatere so jih dovolile, druge omejile, tretje prepovedale. Leta 2017 je Finančna uprava RS pojasnila, da se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, vključno s kriptografskimi žetoni, če se ne štejejo za premičnine, kot so vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi in ni izvedeni finančni instrument, dohodnine ne plača, pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Pri fizični osebi, ki dosega dohodek trgovanja z virtualnimi valutami v okviru opravljanja dejavnosti, pa se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali z upoštevanjem normiranih dohodkov. Davek pa je potrebno plačati v primeru doseganja dohodkov iz naslova »rudarjenja« (provizije).

Kaj menijo o tem ugledni strokovnjaki?

Prof. dr. Franjo Štiblar, avtor knjige »Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti?«, s Pravne fakultete v Ljubljani, ima precej kritičen pogled na tovrstne naložbe. Meni, da gre za nevarno zasebno špekulacijo, ki izkorišča tehnološki napredek razvoja blokovnih verig in se tako zogiba nedonosnim depozitom.

Prof. dr. Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete v Ljubljani je mnenja, da so kriptovalute visoko tvegane špekulativne naložbe, ki nimajo povezave niti z varčevanjem niti s klasično ekonomijo. Niso klasične valute, namenjene plačevanju, saj plačilo z njimi omogoča izjemno malo ponudnikov. Kriptovalute so priljubljene, ker so digitalne in niso podvržene transparentni regulaciji ter nadzoru, zaradi česar njihova vrednost močno niha in pri ljudeh ustvarja lažen občutek, da lahko na lahek in enostaven način hitro zaslužijo, seveda pa ravno na takšen način lahko tudi hitro izgubijo velike vsote denarja. Sistem deluje na principu piramidne sheme. Dokler denar priteka, deluje, ko pa veliko posameznikov izgubi zaupanje vanj in se želi umakniti, se lahko zgodi zlom sistema.

Avtor mednarodne uspešnice »The Million Dolar Decision«, podjetnik Robert Rolih, verjame v prihodnost kriptovalut, a toplo priporoča, da vlagamo vanje le denar, ki ga lahko mirno pogrešamo, kajti trg je podvržen velikim nihanjem, zato se zna zgoditi, da boš prodal ravno ob napačnem času. Prav tako poudarja, da kriptotrg ni primeren za ljudi, ki niso domači z računalnikom in pametnimi telefoni, saj zahteva osnovno računalniško pismenost in veliko znanja o računalniški varnosti.

Alenka Volk Penko
OOZ Ilirska Bistrica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ČLANEK O DNEVNICAH V TUJINI 2021

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino določa povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov, če je le ta potoval  na podlagi službenega naloga.

V uradnem listu št. 76/19 z dne 13.12.2019 je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki začne veljati s 1.1.2021. Ta opredeljuje, da povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:

– dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,

– povračilo stroškov za prenočišče,

– povračilo stroškov prevoza,

– povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,

– povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Višina zneska dnevnice je določena za vsako državo ali mesto, v primeru da je višina dnevnice določena za posamezno mesto, se upošteva znesek dnevnice določen za mesto in ne za državo. Višina dnevnice je določena v evrih ali v ameriških dolarjih glede na državo/mesto, v katero se potuje. Višina dnevnice se obračuna za celoten čas službenega potovanja:

 • Če službeno potovanje traja od 14-24 ur se obračuna celotna dnevnica (100%).
 • V primeru, da potovanje traja manj se obračuna sorazmerni del, in sicer za potovanja ki trajajo nad 8ur do 14 ur se obračuna 75% dnevnice, za potovanja v tujino ki trajajo več kot 6 ur do 8 ur se obračuna 25% dnevnice.

V primeru, da zaposleni na službenem potovanju obišče več držav se upošteva število obiskanih držav, vendar število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

V primeru, da je na službenem potovanju zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo nudi gostitelj ali organizator se zaposlenemu obračuna sorazmerni del. Za potovanje, ki traja med 14 in 24 ur se šteje, da zaposlenemu pripadajo 3 obroki. Za službeno potovanje, ki traja med 8 ur in 14 ur zaposlenemu pripadajo 2 obroka, in za službeno potovanje, ki traja nad 6 ur do 8 ur zaposlenemu pripada en obrok. V primeru ko je na službeni poti zaposlenemu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice.

 • Odsotnost nad 14 do 24 ur = 100 % znesek dnevnice
 • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim zajtrkom = 90% dnevnice
 • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim kosilom/ večerjo = 75% dnevnice
 • Odsotnost nad 8 do 14 ur = 75% dnevnice
 • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim zajtrkom = znižanje za 15%
 • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim kosilom/ večerjo = znižanje za 40%
 • Odsotnost nad 6 do 8 ur = 25% dnevnice

V nadaljevanju so predstavljene vrednosti po posamezni državi:

DRŽAVA

Dnevnice za leto 2020

Dnevnice za leto 2021

nad 14 do 24 ur

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk

nad 8 do 14 ur

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk

nad 6 do 8 ur

 

 

 

(100 % znesek dnevnice)

(znižanje za 10 %)

(75 % znesek dnevnice)

(znižanje za 15 %)

(25 % znesek dnevnice)

Albanija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Andora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Armenija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Avstralija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Avstrija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Azerbajdžan

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Belgija

63,00 €

63,00 €

63,00 €

56,70 €

47,25 €

40,16 €

12,50 €

Belorusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bolgarija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bosna in Hercegovina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ciper

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Češka

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Črna gora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Danska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Estonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Finska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Francija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Grčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Gruzija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Hrvaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Irska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Islandija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Italija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Japonska

88$

100 $

100$

90$

75$

63,75$

25$

Kanada

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Kitajska

40$

44 $

44$

36$

30$

25,5$

11$

Kosovo

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Latvija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Lihtenštajn

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Litva

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Luksemburg

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Madžarska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Malta

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Moldavija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Monako

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nemčija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nizozemska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Norveška

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nova Zelandija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Poljska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Portugalska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Romunija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Rusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

San Marino

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Severna Makedonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Slovaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Srbija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Španija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švedska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švica

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Turčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ukrajina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Vatikan

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Združene države Amerike

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Druge države

44,00 €

50 $

50,00 €

39,60 €

37,50 €

31,87 €

12,50 €

Hongkong

62$

70 $

70$

63$

52,5$

44,62$

17,5$

Moskva

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Peking

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Sankt Petersburg

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Šanghaj

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan potovanja.

Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.

Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta izplačila euro, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/nova-visina-dnevnic-za-sluzbena-potovanja-v-tujino-5e1746ed2114e0367898955b

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

PRILOŽNOSTI ZA DIGITALNO PREOBRAZBO MSP IN POVEZANE SPODBUDE (vabilo)

VABILO

na delavnico

 

 

PRILOŽNOSTI ZA DIGITALNO PREOBRAZBO MSP IN POVEZANE SPODBUDE

 

 

Kdaj: 23. 2. 2021 od 10:30

Kje:  ZOOM  

 

Predavatelji:

        Predstavniki Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH Slovenija)

        Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

 

 

Vsebina:  

        SPOT Svetovanje PNR: Predstavitev sistema SPOT in storitev SPOT Svetovanje v regiji

        1. Modul: Predstavitev poslanstva digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije in kje vam lahko pomagamo

        2. Modul: Predstavitev digitalnih vavčerjev: digitalni marketing, digitalna strategija, kibernetska varnost, digitalne kompetence

        3. Modul: Predstavitev trenutnih odprtih možnosti za mala in srednja podjetja za izboljšanje digitalnega poslovanja

 

 

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

 

 

Prijavljeni boste na dan dogodka prijeli povezavo na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Brezplačno on-line izobraževanje Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

 

Kdaj: v sredo, 10. februarja 2021 s pričetkom ob 10.00 uri

Kje: ZOOM

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, ki prvič prinaša omejitev olajšav in efektivno obdavčitev ter se seznaniti s pogoji neizpolnjevanja upada in postopkom vračila državnih pomoči.

Program:

1.    Predstavitev SPOT Svetovanje PNR

2.    Davčni obračun za leto 2020

I.                 Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka

II.               Upoštevanje odbitka tujega davka

III.              Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki

IV.             Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb

V.               Amortizacija 

VI.             Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

VII.            Poslovanje s povezanimi osebami

VIII.          Davčne olajšave

IX.              Posebnosti pri »normirancih«

X.               Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

 

 

3.    Vračilo državne pomoči

 • Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
 • Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
 • Preplačila nekritih fiksnih stroškov
 • Postopek vračila pomoči

 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na PRIJAVA

 

Prijave so možne do 9. februarja 2021 do 20:00 oziroma do zasedbe mest.

 

Na dan dogodka vam pošljemo povezavo do dogodka in gradivo.

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Predstavitev spodbud za podjetnice začetnice in podpornih programov v regiji

VABILO

na delavnico

 

Predstavitev spodbud za podjetnice začetnice in podpornih programov v regiji

 

Kdaj: 9. 2. 2021 ob 17:00

Kje:  ZOOM  

 

Predavatelji:

        – Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

        – Predstavnik Podjetniškega inkubatorja Perspektiva

        – Jan Valenčič, RRA ZK – program PONI

 

Vsebina:  

        – SPOT Svetovanje PNR – Predstavitev sistema SPOT in storitev SPOT Svetovanje v regiji.

     Usposabljanje ABC podjetništva – 50-urno brezplačno usposabljanje, namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, ki se želijo opolnomočiti s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti. Usposabljanja v letu 2021 organizira pet regijskih točk SPOT Svetovanje, potekala bodo on-line in se jih lahko udeležijo vsi potencialni podjetniki in podjetniki začetniki ne glede na regijo.

      Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021 – Upravičene prejemnice spodbude v višini 3.000 EUR so podjetnice začetnice, ki so/bodo v letu 2020 in 2021 (najkasneje 1 dan pred prijavo na razpis, to je do 30. 5. 2021) registrirale svoje podjetje in ki bodo uspešno zaključile usposabljanje ABC podjetništva.

        – Podjetniški inkubator Perspektiva – Predstavitev storitev in programov.

     – Program PONI – Podjetno nad izzive – Namenjen je osebam s podjetniškimi idejami ne glede na starost, spol in izobrazbo, ki izkazujejo namen in interes za podjetništva. Udeleženci se redno zaposlijo na RRA Zeleni kras za obdobje štirih mesecev in v te času pridobivajo podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot.

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

 

Prijavljeni boste na dan dogodka prijeli povezavo na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Brezplačno on-line izobraževanje: Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020, zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči na podlagi protikoronske zakonodaje ter bistvene novosti PKP7 – priprave na davčni obračun 2020

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

 Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020, zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči na podlagi protikoronske zakonodaje ter bistvene novosti PKP7 – priprave na davčni obračun 2020

Kdaj: v petek, 22. januarja 2021 s pričetkom ob 10.00 uri

Kje: on-line

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, predvsem z vidika interventne zakonodaje ter osvojiti bistvene novosti PKP7

Program:

 1. Predstavitev SPOT Svetovanje PNR
 2. Priprave na davčni obračun 2020 – pregled vrste koriščenih pomoči, njihovo knjiženje in morebitna vračila:
 3. Pregled vrste pridobljenih državnih pomoči po posameznih PKP predpisih;
 4. Pregled meril, ki jih je bilo treba upoštevati pri uveljavljanju pomoči in primerjava s podatki iz računovodskih izkazov;
 • Načini vračila posameznih pomoči;
 1. Knjiženje prihodkov v zvezi s prejetimi pomočmi in knjiženje odhodkov zaradi njihovega vračila ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev; 
 2. Sestavitev računovodskih izkazov (pogoj inventurni popis, knjiženje popisnih razlik, obračun DDV od popisnih razlik) 
 3. Novosti v obrazcu in prilogah davčnega obračuna 2020, davčni prihodki, davčno priznani in davčno nepriznani odhodki…
 • Davčne olajšave in pokrivanje davčne izgube v letu 2020, kakšne omejitve veljajo od 1. 1. 2020 dalje pri obeh? 
 1. Vprašanja in odgovori, izmenjava dobrih (in slabih praks) med udeleženci. 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Brezplačno on-line izobraževanje: PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

Kdaj: v petek, 22. januarja 2021 s pričetkom ob 11.45 uri

Kje: on-line

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, predvsem z vidika interventne zakonodaje ter osvojiti bistvene novosti PKP7Program:

 1. PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

 • Novosti pri delnem kritju fiksnih stroškov,
 • Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa
 • Krizni dodatek
 • Začasni ukrep glede povračila delavcem na začasnem čakanju na delo in vračilo neupravičeno prejetih sredstev
 • Pomoč za nakup hitrih testov
 • Začasni ukrep na področji najemnih razmerij pri najemu poslovnih stavb in poslovnih prostorov. 
 • Zagotavljanje pomoči za prevoznike oseb (imetniki licenc za prevoz oseb, šolski prevozi, občasni kombi prevozi

2. Vprašanja in odgovori, izmenjava dobrih (in slabih praks) med udeleženci.

 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Sedmi protikorona paket (#PKP7)

Državni zbor je na seji 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).

Sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu, zaščito delovnih mest in dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva kot so upokojenci, študenti in družine.

Ena izmed novosti je, da so do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela upravičeni zavarovanci od prvega dne zadržanosti, zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno 14 leta starosti oziroma do vključno 18 leta starosti, v primeru, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo ali ima status invalida. Podlaga je potrdilo izvajalca o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela. Višina nadomestila je enaka kot v primeru, ko gre za zadržanost od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Sredstva se zagotovijo v proračunu RS.

Na podlagi 21. člena ZIUPOPDVE delodajalec lahko odpove delavcu pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej praviloma v starosti 60 let in z izpolnjeno 40 letno delovno dobo. Delavec pa je v tem primeru upravičen do odpravnine kot je določena v 108. členu ZDR-1 za primere odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Enako določilo velja, ko gre za odpoved javnim uslužbencem.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Zvišuje se pomoč upravičencem v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in krog upravičencev.

Podaljšuje se ukrep subvencioniranja dela s skrajšanim delovnim časom in sicer lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. junija 2021.

Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno in začasno prebivališče na območju Republike Slovenije in za osebe, ki nimajo prebivališča v RS, so pa zaposlene pri delodajalcih s sedežem v RS. Ukrep cepljenja proti COVID-19 velja do 31. decembra 2023.

Imetniki licence Skupnosti, ki izvajajo prevoze potnikov, so upravičeni do nadomestila stroškov tudi za obdobje 1. januar 2021 do 31. marec 2021. Nadomestilo se izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco Skupnosti v lasti ali uporabi na dan 16. marec 2020 in znaša 33,30 EUR dnevno na avtobus.  Do nadomestila je upravičena tudi dejavnost prevoza potnikov v medkrajevnem in drugem cestnem prometu za čas, ko se dejavnost ni smela opravljati ter izvajalci šolskih prevozov in izvajalci občasnih prevozov s kombiniranimi vozili.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR. Dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Če delavec ne dela cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Dodatek mu pripada tudi na prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Mu pa ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. Delodajalec je upravičen do povračila izplačanega kriznega dodatka. Izjavo predloži preko informacijskega sistema FURS.

Subjekti, ki so uveljavljali povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo po protikoronski zakonodaji in naknadno ugotovijo, da do državne pomoči niso upravičeni, so dolžni o tem obvestiti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 ter vrniti sredstva najpozneje v 30-ih dnevih od vročitve odločbe FURS-a. Po poteku roka za plačilo, se zaračunavajo zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

FURS in Zavod RS za zaposlovanje lahko dovolita obročno odplačevanje neupravičeno prejetih sredstev in sicer v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas odobritve se zamudne obresti ne obračunavajo.

Zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin je predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence, katerih pokojnina znaša 714 EUR ali manj in sicer v razponu od 300,00 do 130,00 EUR. Do solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR so upravičeni tudi starši in sicer za vsakega otroka do starosti 18 let. V času trajanja epidemije pa se znesek dodatka za nego otroka poveča za 100 EUR. Ob rojstvu novorojenca so starši upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 500 EUR.

Študentje prejmejo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR. Do solidarnostnega dodatka so pod določenimi pogoji upravičene tudi osebe, katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 EUR in verski uslužbenci za zadnji kvartal letošnjega leta. Izredna pomoč znaša 700 EUR mesečno.

Zakon predvideva začasno denarno nadomestilo za čas epidemije osebam, ki so izgubile zaposlitev iz razloga razglasitve epidemije.

Podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela, bodo lahko koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Do 31. januarja 2021 lahko davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na delavnico ABC podjetništva

VABILO

na delavnico

ABC podjetništva

Kdaj: 4. 1. 2021 ob 12:00 – 14:00  

Kje:  ZOOM  

Predavatelj: Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

Vsebina: V novo leto bomo vstopili novimi spoznanji na področju podjetništva in administrativnega vidika poslovanja ter pogledali novosti, jih pričakujemo v l. 2021. Pogledali si bomo iz praktičnega vidika, kaj pomeni biti podjetnik, motive za podjetništvo, kaj je funkcija lastnika, direktorja in zaposlenega. Kako v praksi izberemo obliko podjetja in kaj so razlogi za to. Sledile bodo osnove davkov in s tem povezane obveznosti ter praktični primeri v povezavi z obračuni. Na koncu bomo pogledali postopek ustanovitve s.p. in enostavne oblike d.o.o. ter kašni pogoji v ozadju lahko obstajajo.

Vsebina je primerna za vse, ki razmišljate o podjetniški poti ali ste ravno pričeli s poslovanjem.

Prijavo pošijte na tomaz@nec-cerknica.si

Po prijavi, boste prejeli povezavo za registracijo in dostop do delavnice.

 Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

LETNO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB ZA LETO 2020 IN OBVEZNOST POPISA

Splošna pravila o računovodenju predpisuje 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).

» Družba in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poročilo.«( 1. odstavek 54. člena ZGD-1)

V nadaljevanju zakonodajalec določa način vodenja poslovnih knjig, ki se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v kolikor zakon ne predpisuje določenih izjem. Pri vodenju poslovnih knjig so dolžne vse družbe upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Slovenski inštitut za revizijo objavi kontni okvir v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posebej pomembno pa je določilo zapisano v četrtem odstavku 54. člena ZGD-1, ki nalaga obveznost, da je potrebno najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem. Delni odpustek fizičnega popisa velja le za velike družbe, ki lahko postavke preverijo tudi z uporabo priznanih matematično-statističnih metod, ki temeljijo na tehnikah vzorčenja in izražajo oceno, ki je dober približek fizičnemu popisu dejanskega stanja.

Na dolžnost popisa napotujejo tudi Slovenski računovodski standardi (2016), Pravila skrbnega računovodenja (2016) in Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Popisati je potrebno opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, denarna sredstva, kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe, zaloge materiala, trgovskega blaga, dokončanih in nedokončanih proizvodov, kratkoročne terjatve do kupcev ter druge kratkoročne terjatve, dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti, dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti ter preveriti druge pomembne aktivne in pasivne postavke.

Za vrednotenje in merjenje postavk v računovodskih izkazih ZGD-1 predpisuje najpomembnejša pravila, in sicer:

 • predpostavlja se nadaljevanje poslovanja organizacije kot delujoče organizacije;
 • uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost vrednotenja);
 • treba je upoštevati načelo previdnosti, kot je določeno s SRS ali MSRP, še zlasti:

a/ pripoznajo se lahko le dobički na bilančni presečni dan,

b/ pripoznajo se vse obveznosti, ki nastanejo v poslovnem letu, tudi če postanejo razvidne šele med bilančnim presečnim dnevom in dnevom priprave bilance,

c/ pripoznajo se vsi negativni popravki vrednosti, ne glede na to, ali je rezultat poslovnega leta dobiček ali izguba;

– treba je upoštevati načelo izvirne vrednosti, to je začetnega merjenja po nakupni ceni ali proizvajalnih stroških, kot je določeno s SRS ali MSPR.

Na pripravo letošnjih računovodskih poročil bo vsekakor vplivala epidemija COVID-19, saj so podjetja v zvezi s tem prejela določene pomoči in sicer nekatere v obliki denarnih sredstev, nekatere v obliki nedenarnih sredstev.

Državno pomoč namreč predstavljajo zneski, ki jih podjetje prejme neposredno iz proračuna ali preko organov države ali lokalne skupnosti in ne predstavljajo plačila za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Na ta način se spodbuja nekatere dejavnosti ali daje pomoč ob pojavu nekaterih dogodkov kot so naravne nesreče, epidemije ipd. ali gre npr. za spodbujanje zaposlovanja. Državna pomoč se praviloma veže na določene pogoje, ki jih mora prejemnik izpolniti, sicer do pomoči ni upravičen in jo je potrebno vrniti. Tudi v primeru prejema nekaterih pomoči iz naslova COVID-19 in ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev, bo potrebno slednjo vrniti. V primerih, če obstaja takšno tveganje, se prihodke iz tega naslova pripozna kot odložene med pasivnimi časovnimi razmejitvami, poznejšo obveznost za vračilo pa knjiži v breme pasivnih časovnih razmejitev in hkrati izkaže obveznost na kontu 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih institucij.

Alenka Volk Penko
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.