V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

 

Kdaj: v sredo, 10. februarja 2021 s pričetkom ob 10.00 uri

Kje: ZOOM

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, ki prvič prinaša omejitev olajšav in efektivno obdavčitev ter se seznaniti s pogoji neizpolnjevanja upada in postopkom vračila državnih pomoči.

Program:

1.    Predstavitev SPOT Svetovanje PNR

2.    Davčni obračun za leto 2020

I.                 Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka

II.               Upoštevanje odbitka tujega davka

III.              Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki

IV.             Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb

V.               Amortizacija 

VI.             Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

VII.            Poslovanje s povezanimi osebami

VIII.          Davčne olajšave

IX.              Posebnosti pri »normirancih«

X.               Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

 

 

3.    Vračilo državne pomoči

  • Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
  • Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
  • Preplačila nekritih fiksnih stroškov
  • Postopek vračila pomoči

 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na PRIJAVA

 

Prijave so možne do 9. februarja 2021 do 20:00 oziroma do zasedbe mest.

 

Na dan dogodka vam pošljemo povezavo do dogodka in gradivo.

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.