SPREMEBA ZAKONA O DOHODNINI IN NORMIRANCI

Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje obdavčitve.

Več gospodarskih, delodajalskih, poslovnih in kmetijskih združenj, je pozvalo poslanske skupine za vložitev pobude za presojo ustavnosti zakona o dohodnini, ki ga je pripravila vlada. Po spletu je zaokrožila peticija za nižje davke. Pobudniki peticije menijo, da višanje davkov ne prinaša nič dobrega.

Kaj se z novelo zakona spreminja na področju normirancev ?

Od leta 2023 se znižujejo priznani normirani dohodki rednim s.p. (ob pogoju: zaposlena ali samozaposlena vsaj ena oseba 9 mesecev neprekinjeno) iz 80 % na 40 %, za promet nad 50.000 EUR.

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v EUR % prihodkov
nad do
  50.000 80 %    
50.000 100.000 40 % nad 50.000
100.000   0 % nad 100.000

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 50.000,00 EUR. Pomeni tudi, da je promet do 50.000 obdavčen s 4%, med 50.000 in 100.000 EUR z 12%; nad 100.000,00 EUR pa je promet obdavčen z 20%.

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni, to je oseba v delovnem razmerju, ali zavarovalni čas, npr. nosilec dejavnosti, ne izpolnjujejo – v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., pa bodo davek izračunali po lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v EUR % prihodkov
nad do
  12.500 80 %    
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000   0 % nad 50.000

Višjo obdavčitev torej novela prinaša tudi za popoldanske s.p., saj se jim bodo priznavali normirani odhodki v višini 80% samo do višine 12.500 prihodka, nad tem zneskom pa bodo priznani odhodki samo do višine 40%. Kar pomeni, da je promet do 12.500 obdavčen po preračunani stopnji 4%, med ¸12.500 in 50.000 obdavčen po preračunani stopnji 12%, promet nad 50.000,00 pa z 20%.

Pred spremembo zakona se je štelo, da je s.p. redni z vidika normiranstva , če je bil zavarovan iz naslova s.p. ali imel zaposleno osebo neprekinjeno 5 mesecev, po novem torej 9 mesecev! Povečanje dobe redne zaposlitve ali zavarovanja iz naslova s.p. seveda odpira vprašanje glede višine obdavčitve rednih s.p., ki s svojo dejavnostjo začnejo po 1.4. v letu, in tako niso vključeni v zavarovanje zahtevanih 9 mesecev. Po določilih spremenjenega zakona se tretirajo z vidika obdavčitve kot »popoldanci« in so obdavčeni po lestvici, ki velja za »popoldance«.

Spremenjen način obdavčitve je okrnil tudi pravice podjetnikom iz naslova starševskega varstva, saj so po starem zakonu lahko uveljavljali pravico do starševskega varstva daljši čas v letu, 7 mesecev, zdaj max.3, v nasprotnem primeru štejejo za »popoldance«. Podjetniki, ki uveljavljajo pravico iz starševskega varstva si morajo torej preračunati doprinos koriščenja plačila polovičnih prispevkov in višine davka, ki ga morajo glede na pričakovani promet in »popoldansko« obdavčitev plačati. In v nadaljevanju še učinek zakona na višino davka pavšalistov.

PRIMER: REDNI S.P.

PROMET 2022 – REDNI S.P – 100.000 DAVEK 4.000,00 EUR

PROMET 2023 – REDNI S.P – 100.000 DAVEK 8.000,00 EUR ( po spremembi) 100% več.

PRIMER : POPOLDANSKI S.P.

PROMET 2022 – POPOLDANSKI S.P – 50.000 DAVEK 2.000,00 EUR

PROMET 2023 – POPOLDANSKI S.P – 50.000 DAVEK 5.000,00 EUR ( po spremembi) 150% več.

Tomaž Stojanović
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2022 IN SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na delavnico osnove ob vstopu v podjetništvo

VABILO

na delavnico

Osnove ob vstopu v podjetništvo

Kdaj: 9. 1. 2023 ob 10:30 – 12:30

Kje: VS Postojna, Ljubljanska 2, 6230 Postojna

  

Predavatelj: Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

Vsebina: V novo leto bomo vstopili novimi spoznanji na področju podjetništva in administrativnega vidika poslovanja ter pogledali novosti, jih pričakujemo v l. 2023. Pogledali si bomo iz praktičnega vidika, kaj pomeni biti podjetnik,  motive za podjetništvo, kaj je funkcija lastnika, direktorja in zaposlenega. Kako v praksi izberemo obliko podjetja in kaj so razlogi za to. Sledile bodo osnove davkov in s tem povezane obveznosti ter praktični primeri v povezavi z obračuni. Na koncu bomo pogledali postopek ustanovitve s.p. in enostavne oblike d.o.o. ter kašni pogoji v ozadju obstajajo.

 

Prijave na

tomaz@nec-cerknica.si

Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačni IZOBRAŽEVALNI DAN Z MREŽENJEM IN PREDSTAVITVIJO DOBRIH PRAKS

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje OBDAVČITEV NORMIRANCEV

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI, KO POSTANEMO DAVČNI ZAVEZANCI ZA DDV

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO UPOKOJENCEV V LETU 2022/23, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH SPREMEMBAH

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na ogled dobre prakse TEM Čatež d.o.o.

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Business Opportunities in Slovenia

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Rokometno Zvezo Slovenije organizira športno-poslovno konferenco »Business Opportunities in Slovenia«, ki bo potekala med  2.11. in 4.11.2022 v Grand Hotelu Union, Ljubljana, Slovenija pred pričetkom  največjega ženskega športnega tekmovanje v zgodovini Republike Slovenije,  Evropskim prvenstvom za ženske v rokometu (Women’s EHF EURO 2022), ki je obenem tudi največji športni dogodek v Sloveniji v letošnjem letu.

Udeležbo na dogodku potrdite preko registracijskega obrazca na spletni strani konference do 27.oktobra 2022 https://conference.playwithheart.eu/ . Program konference pošiljamo v prilogi.

Prestižna mednarodna športna tekmovanja so izjemen potencial za mreženje, za nove poslovne priložnosti,  za mednarodna poslovna sodelovanja ter promocijo športa in Slovenije kot turistične destinacije. 

Vzporedno se bo ob boku konference odvijal tudi razstavno – podjetniški del, ki je zasnovan kot predstavitev priložnosti za poslovna sodelovanja s Slovenijo, mreženje ter B2B med slovenskimi in tujimi podjetji.

Povezava do »B2B online matching platform« za podjetja bo objavljena v začetku naslednjega tedna na spletni strani konference https://conference.playwithheart.eu/.

<iframe src=”https://ooz-ilirskabistrica.si/wp-content/uploads/2022/10/draft-program_21-october_1.pdf” width=”800px” height=”900px”> 

</iframe>

Alenka Volk Penko

 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Kaj je analiza življenjskega cikla (LCA) in zakaj je pomembna pri poslovanju

Vedno več podjetij doma in v tujini v svojem poslovanju uporabljajo analizo življenjskega cikla ali LCA  (ang. Life Cycle Assessment). Za nekatere je to zahteva v dobaviteljski verigi, drugi jo uporabljajo za komuniciranje vplivov na okolje v kontekstu trajnosti in transparentnosti do uporabnikov in kupcev, mnogo slovenskih podjetij, pa se je z njo soočilo v sklopu javnih razpisov. V času trajnostnih strateških transformacij, težnji k zelenemu prehodu in zmanjševanju vplivom na okolje, predstavlja LCA način transparentne in primerljive analize stanja, pa tudi presek za smernice oblikovanja novih izdelkov, saj je trajnost izdelka, kar v do 80% začrtana v designu le-tega.

Gre za metodologijo, ki se uporablja za analizo vplivov izdelka na okolje v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe (reciklaža, odlaganje). V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi. Osnova za LCA analizo je ISO standard 14040, ki predstavlja standardiziran postopek in določa točno metodologijo LCA, zaradi česar je analiza objektivna in ponovljiva. Ker LCA analiza podjetjem omogoča učinkovito doseganje trajnostnih ciljev poslovanja, jim pokaže opcije za varčevanje s stroški izven podjetja oz. po celotni oskrbovalni verigi in postaja sestavni del, če ne že pogoj, vedno več razpisov, je interes zanjo v zadnjih letih izjemno porastel. Hkrati so zahteve regulatorjev po okoljski učinkovitosti vedno večje, zato mnoga podjetja vidijo LCA analizo kot pomemben vložek v ohranjanje vodilnega položaja na trgu v naslednjih letih.

LCA analiza podjetju prinese veliko prednosti. Z njeno pomočjo lahko podjetja prispevajo k svoji poslovni uspešnosti, saj a) pridobijo povratne informacije o možnih izboljšavah delovnih procesov in potencialni optimizaciji stroškov; b) lahko dodatne informacije o svojih produktih uporabijo za boljšo predstavitev produktov in s tem širijo krog strank; c) jim primerjava vplivov produktov in procesov omogoča boljše načrtovanje prihodnosti poslovanja; d) objektivnost LCA pripomore k jasnejši definiciji in zagotavljanju skupnih ciljev, kar krepi notranjo kohezijo podjetja. Poleg tega podjetja pridobijo dodatno znanje o lastnih oskrbovalnih verigah, kar jim omogoča a) lažje upravljanje tveganja in zniževanja stroškov »dragih dogodkov« v oskrbovalni verigi; b) določanje področij z velikim vplivom na okolje, t.i. »vroče točke«, in iskanje konkretnih rešitev za njihovo zniževanje; c) sprejemanje transparentnih odločitev glede poslovanja in dobavnih verig; d) lažje načrtovanje prihodnjih sprememb na podlagi informacij o vplivih prihodnjega razvoja produkta. LCA analiza prinaša tudi zunanje koristi za podjetje, in sicer a) boljšo pripravljenost na prihodnjo zakonodajo in učinke prihodnjih predpisov; b) pomoč pri dvigovanju ugleda blagovne znamke; c) dodatno verodostojnost, ki izhaja iz mednarodne standardizacije LCA analize; d) dodatne priložnosti za trženje in krepitev trajnostnega profila podjetja.

Podjetja imajo priložnost pridobiti javna sredstva za sofinanciranje LCA analize. Slovenski podjetniški sklad (SPS) namreč še vedno ponuja spodbudo malih vrednosti oz. vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, kjer podjetja prejmejo subvencijo za najem zunanjega strokovnjaka, ki opravi LCA analizo. Podjetja lahko prejmejo od 3.000€ – 10.000€ subvencije, kar lahko predstavlja do največ 60% stroškov študije brez DDV. Podjetje lahko pridobi sicer maksimalno tri vavčerje na leto, a le enkrat za LCA analizo. Vavčerji bodo na voljo do konca septembra 2023 (30.9.2023) oz. do porabe sredstev, stroške pa je možno uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od objave javnega poziva (od 17.9.2021 dalje). Za oddajo vloge se mora podjetje registrirati prek e-portala SPS, saj se celoten postopek vodi elektronsko. Vavčer je primeren za različne pravne subjekte (MSP, zadruge, samostojen podjetnike in gospodarske združbe) iz vseh sektorjev razen kmetijske proizvodnje in akvakulture, ki imajo sedež v Sloveniji in so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) ter imajo poravnane vse finančne obveznosti do finančne uprave (FURS). Dodaten pogoje je, da ima podjetje na dan oddaje vloge vsaj tri zaposlene, ki jih mora ohraniti do oddaje zahtevka za izplačilo vavčerja. Vavčerji so podjetjem na voljo skozi celo leto, njihova priprava in oddaja pa sta hitri in enostavni. V kolikor podjetja sama nimajo izkušenj s pridobivanjem javnih sredstev prek sistema vavčerjev, se za pomoč pri pripravi vloge lahko obrnejo na slovenske poslovne točke svetovanje (SPOT Svetovanje), ki se nahajajo v vsaki regiji, tudi v Primorsko-notranjski regiji.

Za dodatne informacij v povezavi z vavčerji lahko pišete ali pokličete na tomaz@nec-cerknica.si oz. 031 408 754.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.