Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino določa povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov, če je le ta potoval  na podlagi službenega naloga.

V uradnem listu št. 76/19 z dne 13.12.2019 je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki začne veljati s 1.1.2021. Ta opredeljuje, da povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:

– dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,

– povračilo stroškov za prenočišče,

– povračilo stroškov prevoza,

– povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,

– povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Višina zneska dnevnice je določena za vsako državo ali mesto, v primeru da je višina dnevnice določena za posamezno mesto, se upošteva znesek dnevnice določen za mesto in ne za državo. Višina dnevnice je določena v evrih ali v ameriških dolarjih glede na državo/mesto, v katero se potuje. Višina dnevnice se obračuna za celoten čas službenega potovanja:

  • Če službeno potovanje traja od 14-24 ur se obračuna celotna dnevnica (100%).
  • V primeru, da potovanje traja manj se obračuna sorazmerni del, in sicer za potovanja ki trajajo nad 8ur do 14 ur se obračuna 75% dnevnice, za potovanja v tujino ki trajajo več kot 6 ur do 8 ur se obračuna 25% dnevnice.

V primeru, da zaposleni na službenem potovanju obišče več držav se upošteva število obiskanih držav, vendar število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

V primeru, da je na službenem potovanju zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo nudi gostitelj ali organizator se zaposlenemu obračuna sorazmerni del. Za potovanje, ki traja med 14 in 24 ur se šteje, da zaposlenemu pripadajo 3 obroki. Za službeno potovanje, ki traja med 8 ur in 14 ur zaposlenemu pripadajo 2 obroka, in za službeno potovanje, ki traja nad 6 ur do 8 ur zaposlenemu pripada en obrok. V primeru ko je na službeni poti zaposlenemu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice.

  • Odsotnost nad 14 do 24 ur = 100 % znesek dnevnice
  • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim zajtrkom = 90% dnevnice
  • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim kosilom/ večerjo = 75% dnevnice
  • Odsotnost nad 8 do 14 ur = 75% dnevnice
  • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim zajtrkom = znižanje za 15%
  • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim kosilom/ večerjo = znižanje za 40%
  • Odsotnost nad 6 do 8 ur = 25% dnevnice

V nadaljevanju so predstavljene vrednosti po posamezni državi:

DRŽAVA

Dnevnice za leto 2020

Dnevnice za leto 2021

nad 14 do 24 ur

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk

nad 8 do 14 ur

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk

nad 6 do 8 ur

 

 

 

(100 % znesek dnevnice)

(znižanje za 10 %)

(75 % znesek dnevnice)

(znižanje za 15 %)

(25 % znesek dnevnice)

Albanija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Andora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Armenija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Avstralija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Avstrija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Azerbajdžan

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Belgija

63,00 €

63,00 €

63,00 €

56,70 €

47,25 €

40,16 €

12,50 €

Belorusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bolgarija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bosna in Hercegovina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ciper

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Češka

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Črna gora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Danska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Estonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Finska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Francija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Grčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Gruzija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Hrvaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Irska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Islandija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Italija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Japonska

88$

100 $

100$

90$

75$

63,75$

25$

Kanada

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Kitajska

40$

44 $

44$

36$

30$

25,5$

11$

Kosovo

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Latvija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Lihtenštajn

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Litva

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Luksemburg

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Madžarska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Malta

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Moldavija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Monako

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nemčija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nizozemska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Norveška

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nova Zelandija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Poljska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Portugalska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Romunija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Rusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

San Marino

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Severna Makedonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Slovaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Srbija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Španija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švedska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švica

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Turčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ukrajina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Vatikan

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Združene države Amerike

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Druge države

44,00 €

50 $

50,00 €

39,60 €

37,50 €

31,87 €

12,50 €

Hongkong

62$

70 $

70$

63$

52,5$

44,62$

17,5$

Moskva

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Peking

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Sankt Petersburg

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Šanghaj

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan potovanja.

Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.

Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta izplačila euro, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/nova-visina-dnevnic-za-sluzbena-potovanja-v-tujino-5e1746ed2114e0367898955b

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.