Gostinski lokali so zaprti, dostava hrane na dom potrošniku in podjetjem pa je dovoljena, dovoljen ni le način »take away« in »drive in«.

Skratka v obratih lahko pripravljate obroke na svojih lokacijah, ne smete pa jih postreči v svojem lokalu. Dostava na dom do vrat potrošnika je dovoljena, a mora biti v skladu z navodili NIJZ.
 
Po pojasnilih tržnega inšpektorata in uprave za varno hrano (UNIVAR) iz Postojne (telefonski razgovor 24.03.2020), ni predpisano posebno vozilo za prevoz obrokov in se v njem lahko prevaža tudi druge stvari kot so npr. nakup živil za nadaljnjo obdelavo, seveda pa mora biti vozilo pred prevozom hrane-obrokov, brezhibno čisto in po potrebi tudi razkuženo.
 
Hrano se prevaža v posebni termo posodi, zaradi vzdrževanja temperature. Slednje poznate vsi, ki ste storitev dostave opravljali že doslej. Mogoče le opozorilo, da mora biti pod termo posodo gumirana ali lesena podlaga, ki omogoča mokro čiščenje in po potrebi razkuževanje. Navodila v zvezi s čiščenjem in vzdrževanjem imate zapisana v HACCP. Pazite, da vodite ustrezne evidence v zvezi s čiščenjem in razkuževanjem.
 
Živila so tudi v času, ko ni pandemije, občutljiva zadeva, zato je potrebno da smo v danih razmerah še bolj pazljivi in previdni.
 
V izogib medsebojnim stikom se priporoča, da kuhar vstopa pri enem vhodu, dostavljavec pa pri drugih vratih. Priporočljiva je uporaba rokavic pri pakiranju v embalažo, prav tako pri dostavi in tudi zaščitne maske ne bodo odveč. Seveda je potrebno rokavice in maske menjavati, sicer nimajo smisla. Pri dostavi se priporoča razdalja med dostavljavcem in stranko 2,5 m, dostavljavec pa naj ne vstopa v zaprte prostore ob dostavi. Prejemnik naj hrano prevzame zunaj. Izogibajte se rokovanju z denarjem, kjer je možno vzpostavite plačilo po predračunu, s pomočjo kartice ipd.
 
Zaposlenim se svetuje, da upoštevajo splošna priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, torej naj ne hodijo bolni na delo in naj delodajalca nemudoma obvestilo o nalezljivi bolezni. Še bolj pazljivo naj skrbijo za ustrezno higieno rok in higieno kašlja, se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal in varno ravnajo s hrano.
 
Zaposleni v dejavnostih, ki so povezana z živili, naj ločeno shranjujejo in pripravljajo surova živila npr. meso in ostala toplotno obdelana živila; redno čistijo opremo in površine, ki so bile v stiku s surovimi živili; sproti odstranjujejo embalažo v kateri so bila surova živila in živila dobro toplotno obdelajo, zlasti hitro kvarljiva živila kot je npr. surovo meso.
 
Kolektivna organizacija IPF, k.o. bo dejavnostim, ki jim je država prepovedala izvajanje dejavnosti, za čas, ko dejavnosti ne bodo izvajali, sorazmerno znižala višino nadomestila. Prav tako Združenje SAZAS k.o. za dneve trajanja prepovedi javnega zbiranja in zaprtja javnih prostorov s strani Vlade RS ne bo zaračunavala nadomestila.
 

V zvezi z merjenjem telesne temperature zaposlenim je dne 19.3.2020 namestnik informacijske pooblaščenke mag. Andrej Tomšič podal mnenje številka 7121-1/2020/383 merjenje in spremljanje temperature zaposlenih v času širjenja koronavirusa, iz katerega izhaja, da se mora delodajalec v zvezi s tem posvetovati s predstavniki medicinske stroke, ali je tovrstno merjenje nujno in upravičeno, v kakšnem obsegu se lahko izvaja, če je nujno in v kakšnem obsegu je primerna hramba podatkov, če sploh je. Meni, da je zdravstvena stroka edina primerna, ki lahko poda odgovor na to vprašanje. V kolikor pa gredo priporočila zdravstvene stroke v smeri, da se mora takšno merjenje oziroma spremljanje izvajati, je potrebno zaposlene o tem ustrezno obvestiti skladno z določbami 13 Splošne uredbe TER PRAV TAKO UPOŠTEVATI VSA TEMELJNA NAČELAVARSTVA OSEBNIH PODATKOV (člen 5 Splošne uredbe) in zagotoviti vse ostale potrebne in ustrezne varovalke: minimizacija in sorazmernost obsega obdelave osebnih podatkov in rokov hrambe, varnost podatkov, skrb za točnost in ažurnost podatkov.

Alenka Volk Penko,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.