S 1.1.2020 se pričakuje odprava še ene izmed administrativnih ovir, ki bo prinesla poenostavitev postopkov in prihranke tako uporabnikom kot izvajalcem.

Javno listino, potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki jo v papirni obliki zavarovancu izda njegov splošni zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, bo zamenjal elektronski bolniški list eBOL.

Uvedba slednjega bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih, saj zaposlenim po novem ne bo potrebno dostavljati svojim delodajalcem papirnega bolniškega lista. Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM), za kar si bodo morali predhodno pridobiti pooblastilo (postopek pooblaščanja se uredi kot za ostale zadeve na točki SPOT registracija (prejšnja eVEM točka)). Delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu delavec dostavi bolniški list, saj bo o času trajanja upravičene zadržanosti z dela seznanjen z izdanim eBOL-om, ki ga bo lahko sam kadarkoli prevzel in tako pravočasno pripravil zahtevek za refundacijo.

Predvidoma od 1.1.2020 dalje bo delodajalcem omogočen pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene na portalu SPOT (eVEM), s 1.2.2020 pa se razen izjemoma bolniški listi pri zdravnikih ne bi več izdajali v papirni obliki, delodajalci pa bodo do eBOL-a, ki bo izdan za začasno zadržanost od dela od 1.2.2020 dalje, obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba eBOL-a bo pripomogla k poenostavitvi oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se bo oddajala kot doslej, torej s pisno vlogo ali preko portala SPOT (eVEM), vendar vlogi po novem ne bo potrebno prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 5. november 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.