Internacionalizacija, širitev podjetij v druge države, je predmet številnih teorij in raziskav. V teoriji jo najpogosteje opisujejo s tremi pristopi: teorijo internacionalizacije, ki temelji na transakcijskih stroških, Uppsalskim modelom stopenjskega procesa in mrežnim pristopom k internacionalizaciji.

Motivi podjetij za internacionalizacijo so različni, za gospodarske subjekte, ki delujejo v manjših državah, pa skorajda nujni.

Tudi za slovenska podjetja je pogosto domači trg premajhen, da bi dosegla zadovoljivo ekonomijo obsega, čeprav med bolj splošne motive za internacionalizacijo uvrščamo zagotavljanje večjih donosov in nižje tveganje donosov, ki zaradi diverzifikacije omogoča hitrejšo rast podjetja.

Neglede na razlog za širitev, podjetja vstopajo na tuje trge na različne načine, z izvozom, agenti, distributerji, franšizingom , licenciranjem, neposrednimi vlaganji, prevzemi podjetij, skupnimi naložbami ali strateškimi zvezami in partnerstvi. (Vir: Ruzzier, 2002, str.19)

Najpomembnejši del strategije je izbira trga, vstopna strategija in strategija proizvodov, čeprav so pomembni tudi drugi dejavniki: finance, kadri, organizacijska struktura….

Vsekakor pa se najprej internacionaliziramo na trge, ki so nam kulturno blizu.

Zmotno je mišljenje, da je internacionalizacija povezana z velikimi podjetji, saj imajo majhna in še posebej srednja podjetja veliko težnjo po rasti, včasih tudi zaradi ozkega nabora izdelkov, kar jih prisiljuje, da iščejo nove trge, da dosežejo ekonomijo obsega.

Pri tem je izjemnega pomena mreženje, saj podjetja potrebujejo za vstop na mednarodne trge znanje, prav mreže pa so lahko vir znanja in izkušenj ter nudijo pomoč pri procesu internacionalizacije posameznega podjetja.

EEN mrežo, Enterprise Europe Network , je ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije, za pomoč in podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, z namenom lažjega vstopa na tuje trge.

Storitve mreže obsegajo pomoč pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanja in tehnologij ter sodelovanju v programih EU. S 600 centri v več kot 50 evropskih državah in približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je Enterprise Europe Network največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.

Pregled nad vsemi kontaktnimi točkami mreže Enterprise Europe Network po svetu najdete TU.

V Sloveniji je Enterprise Europe Network prisoten v konzorciju sedmih partnerjev:

Vsekakor pa je dobro vedeti pred vstopom na tuje trge, da v Sloveniji, ponuja zavarovanje tveganj pri izvoznih poslih, poleg različnih zavarovalnic tudi specializirana SID banka – prva kreditna zavarovalnica ter ne spreglejte organizacija in sofinanciranje poslovnih dogodkov, individualnih in skupinskih sejemskih nastopov v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenije ter v nekaterih primerih tudi sofinancira nekatere stroške. V letošnjem letu pa smo dobili celo vavčer za tržne raziskave tujih trgov, vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih, vavčer za udeležbo o gospodarskih delegacijah v tujino in vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, o čemer je več povedal sodelavec mag. Tomaž Stojanović na delavnici »Priložnosti v vavčerskem sistemu«, ki smo jo imeli letošnjega 8. maja v Ilirski Bistrici.

V veliko pomoč pri iskanju primernih partnerjev na domačem in tujem trgu vam bo tudi Infopika (GZS), Center za mednarodno poslovanje pri GZS, Borza ponudb in povpraševanj – Mednarodna borza in Sloexport katalog slovenskih izvoznikov, projekt GZS in Spirit, podatkovna baza, ki trenutno vsebuje podatke o preko 4.500 slovenskih izvoznikih.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 12. julij 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.