Kaj vam nudi SPOT Svetovanje primorsko-notranjske regije?

Od leta 2018 tudi v naši regiji deluje SPOT Svetovanje primorsko-notranjske regije, ki je del sistema SPOT (Slovenska poslovna točka). Gre za vladni strateški projekt, ki ga izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Namen SPOT točk je zagotavljanje brezplačnih podpornih storitev države za podjetnike in potencialne podjetnike pod enotno znamko in v obliki celovitega sistema. Nova krovna znamka SPOT nadomešča do sedaj znano znamko VEM.

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja podporno okolje, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom, podjetjem in poslovnim subjektom v vseh fazah razvoja nudi brezplačne storitve pri poslovanju z državo. Sistem SPOT združuje storitve na štirih ravneh:

SPOT Global, nacionalna poslovna točka za podjetnike, izvoznike in investitorje, pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija nudi brezplačno podporo podjetnikom ter domačim in tujim investitorjem. Slovenskim podjetjem nudi storitve s področja internacionalizacije ter skrbi za koordinacijo in integracijo podjetniškega podpornega okolja.

SPOT Svetovanje so podjetniške svetovalne točke, na katerih usposobljeni svetovalci nudijo brezplačno osnovno podjetniško svetovanje in skrbijo za regionalno povezovanje.

SPOT Registracija so podjetniške registracijske točke, na katerih usposobljeni referenti nudijo brezplačno pomoč pri registraciji podjetij, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

Portal SPOT je osrednji državni portal, ki nudi informacije in elektronske storitve za poslovne subjekte. www.spot.gov.si.

V naši regij deluje ena iz med 12 točk SPOT Svetovanje. Storitve v sklopu SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije zagotavljajo partnerji NEC, Cerknica, OOZ Ilirska Bistrica in OOZ Cerknica. Sedež SPOT Svetovanje PNR se nahaja na Bazoviški cesti 13, 6250 Ilirska Bistrica. Svetovalci pa so dostopni na sedežu, v lastnih organizacijah ali pa se pripeljejo do vas v SPOT regiji, pa tudi po telefonu ali e-pošti.

SPOT Svetovanje PNR nudi vsem uporabnikom (mladim, potencialnim podjetnikom ali že delujočim podjetjem) BREZPLAČNE podporne storitve. Osnovno svetovanje obsega področje priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij, socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Poleg tega izvajajo tudi postopke registracije, izbrisa in statusnih sprememb (s.p. in d.o.o.), kar pa lahko podjetniki opravijo tudi na SPOT Registracija (AJPES izpostava Postojna, UE Ilirska Bistrica, OOZ Postojna, OOZ Cerknica).

Storitve SPOT Svetovanje PNR so širše, kot le svetovanje in obsegajo:

  • informiranje, v smislu pisanja člankov, rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
  • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Če predstavimo v številkah, v obdobju 2018 in 2019 smo opravili 1553 svetovanj, napisali 53 člankov, izvedli 45 delavnic, 8 daljših usposabljanj, 70 animiranj – predstavitev ali delavnic v osnovnih šolah, organizirali 12 izmenjav dobrih praks doma in v tujini in se udeležili 9 čezmejnih povezovanj s podobnimi institucijami. V letu 2020 ne bomo zaostajali zato, če ste zainteresirani in bi radi izvedeli več, se prijavite na novice na info@spot-pnr.si ali se oglasite osebno.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.