Konec leta preneha veljati Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (v nadaljevanju: KPOP). Kaj narediti? Na to vprašanje je skušala odgovoriti specialistka za delovno pravo Staša Pirkmajer, na delavnici v torek, 10. decembra 2019 v Ilirski Bistrici.

Delodajalci morajo preveriti katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo glede na glavno dejavnost, ki jo opravljajo in jo imajo vpisano v Poslovnem registru Slovenije. Če ima določena kolektivna pogodba razširjeno veljavnost, pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo glavno dejavnost, ki spada pod določeno kolektivno pogodbo. Če pa nima razširjene dejavnosti, velja le za delodajalce, ki so člani združenj, ki so podpisali določeno kolektivno pogodbo.

V primeru, da za delodajalca veljata dve kolektivni pogodbi, je dolžan delodajalec uporabiti v vsakem konkretnem primeru tisto kolektivno pogodbo, ki je za delavca ugodnejša. Če pa delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, se lahko odloči za uporabo tiste kolektivne pogodbe, ki je najbolj sorodna glavni dejavnosti, ki jo opravlja. V vsakem primeru pa mora delodajalec v pogodbi o zaposlitvi navesti izbrano kolektivno pogodbo.

Glede na to, da je KPOP prenehala veljati, zaradi poteka časa za katerega je bila sklenjena, so dolžni delodajalci, ki želijo ohraniti pravice delavcev na ravni, kot jih je določala KPOP s 1.1.2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih in v njem določiti pravice v takšnem obsegu kot jih je določala KPOP ali v nekaterih primerih, predvsem pri povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, uporabiti določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: uredba).

Na delavnici smo se tudi konkretno seznanili z vzorcem pravilnika o delovnih razmerjih, ki so ga pripravile strokovne službe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in sicer na način, da v njem pojasnjujejo kako so bile pravice delavcev urejene v KPOP ter pri posameznih primerih ponujajo tudi variantne rešitve, ki so bolj ali manj ugodne za delavce.

Zaradi navedenega ni potrebno spreminjati pogodb o zaposlitvi. Slednje se lahko uredi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor pa morajo delavci podpisati, da so seznanjeni s pravilnikom o delovnih razmerjih. Priporoča se, da se slednje hrani v personalni mapi delavca.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 20. december 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.