VSE O CERTIFIKATU DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je kot nov certifikat v Sloveniji. Certifikat temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 2600. Glavni namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v podjetjih v odnosu do zaposlenih. Slovenija s tem certifikatom vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. Obenem certifikat naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje v podjetju.

Vir: Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat ponuja delodajalcem, da v podjetjih uvedejo ukrepe za izboljševanje pogojev na področjih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju ter na področju kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Podjetja na ta način izboljšujejo delovne pogoje, vzpostavijo fleksibilne oblike organizacije dela, obenem se dviguje v podjetju nivo pozitivne klime in delovne kulture, s čemer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. S tem ukrepom se v podjetju povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnem mestu.

Naj izpostavim nekatere cilje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 • spodbuditev delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti podjetja oziroma trajnostnega razvoja podjetja
 • krepi družbeno odgovornega upravljanja v podjetjih
 • izboljšuje delovne pogoje zaposlenih ter poizkuša vzpostaviti fleksibilne oblike organiziranosti dela
 • dviguje organizacijske klime in delovne klime zaposlenih ter
 • izboljšuje privlačnost delovnega okolja za zaposlene.

Postopek pridobitve Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je revizorski in svetovalno – analitičen postopek, kateri ocenjuje in svetuje delodajalcem, katera orodja morajo pri izvajanju uporabljati za boljše upravljanje na poudarkom na zaposlenih v podjetju. Certifikat ima poudarek na štirih področjih in sicer:

 • Področje 1 – izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu
 • Področje 2 – vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika
 • Področje 3 – izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika
 • Področje 4 – izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Podjetje ali organizacija skozi predpisan postopek določi, uresniči izbrane cilje in ukrepe. Poleg analize dejanskega stanja v podjetju se s pomočjo zunanjega revizorja določi načrt vpeljave ukrepov. Cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov, kakovosti delovnega okolja na področju zaposlenih v podjetju. Podjetje pridobi pristopni certifikat, ko revizor ugotovi, da nima velikih vrzeli, sicer pa podjetju določi ukrepe za odpravo te vrzeli.

Ko podjetje dobi pozitivno oceno izvedbenega načrta in odpravi vse pomanjkljivosti ter jim zunanji revizor potrdi, podjetje pridobi pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«.

Podjetje po pridobljenem certifikatu, pristopi k vsakoletnem ocenjevanju in se ponovno ugotavlja ali izvaja vse zgoraj navedene ukrepe in če so v skladu z načrtom implementacije. Po pridobljenem pristopnem certifikatu podjetje po treh letih pozitivnih ocen stanja in revizij napreduje v napredni certifikat. Napredni certifikat se pa deli v tri nivoje in sicer nivo .

Certifikat Družbeno odgovornega delodajalca lahko pridobi podjetje, ki je registrirano in ima sedež v Republiki Sloveniji in ima več kot pet zaposlenih, in ne glede panogo poslovanja.

Kako potepa postopek, da postanete družbeno odgovoren delodajalec?

Postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovornega delodajalca pridobite po naslednjih korakih:

 1. Podjetje se prijavi v postopek certificiranja – prijavno dokumentacijo pridobite na spletni strani Certifikata Družbeno odgovorne delodajalec, katero pošljete Ekvilib Inštituta, projektna pisarna: Medvedova 28, SI-1000 Ljubljana ali skenirane dokumente na elektronsko pošto certifikatdod@ekvilib.org
 2. Ko Ekvilib Inštitut prejme dokumentacijo sodelavec/ka stopi v stik z podjetjem in se dogovori za nadaljnje aktivnosti.
 3. S pomočjo uvodnega vprašalnika ter osebnega pogovora z predstavnikom podjetja, bodo ugotovili dejansko stanje na področju družbene odgovornosti v podjetju, ter katere aktivnosti že izvajate.
 4. Podjetje se skupaj z zunanjim revizorjem dogovori in pripravi načrt vpeljave ukrepov.
 5. Potem, ko bo podjetje uspešno implementiralo ukrepe in pripravilo načrt izvajanja, bo prejelo certifikat Družbeno odgovorno podjetje.

Možnost v letu 2022 je sofinanciranje pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V letu 2022 bo financiranih 42 vlog in sicer po vrstnem redu prispetja. Omenjen poziv je omejen in se za leto 2022 se zaključi ob zapolnitvi mest oziroma do 30.9.2022. Sofinanciranje je v višini 100%.

Vir:

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). O certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 preko: Osnovne informacije – Certifikat DOD

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 preko: Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (certifikatdod.si)

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Le 5 korakov in postanete lahko družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 prek: Potek pridobitve – Certifikat DOD

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Javni poziv za prijavitelje 2022. Dostopno dne 1.2.2022 prek: Javni poziv za prijavitelje v 2022 – Certifikat DOD

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.