POVEZANI SMO MOČNEJŠI

Porok za uspešen razvoj obrti in podjetništva je prijazno poslovno okolje, za kar si moramo prizadevati vsi deležniki, se povezovati, sodelovati in poznati. Ena izmed priložnosti, da se bolje spoznamo, izmenjamo izkušnje in začrtamo smernice za še boljše delo, je zagotovo letno srečanje podjetniškega podpornega okolja.

Tokratno osmo srečanje je potekalo v torek, 19. septembra t.l.,  v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva na Velikem Otoku kot del aktivnosti projekta JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za PNR, sofinanciranega s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Vodilna partnerica projekta Območna obrtno – podjetniška zbornica Ilirska Bistrica je v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji Območno obrtno – podjetniško zbornico Cerknica in Zavodom Znanje Postojna, OE PIP, povabila na srečanje zanimive goste in poskušala odgovoriti na vprašanje, kako prodreti in obdržati podjetnike v regiji ter odločujoče razloge in motive, zakaj podjetje locirati v regiji ali izven regijskih meja.

Razlike v razvitosti regij se povečujejo

Uvodoma je orisala značilnosti regije skozi naravne danosti in geografsko lego z vidika pozicioniranja v slovenskem prostoru dr. Dunja Mahne (RRA Zeleni kras, Pivka) ter s pomočjo poslovnih rezultatov, ki jih je gospodarstvo zabeležilo konec lanskega leta, izpostavila dejstva, ki vplivajo na splošno razvojno kondicijo. Ne glede na statistične podatke, ki kažejo na razlike v razvitosti regij, pa verjamemo v začrtano vizijo: »S sodobnim gospodarstvom in zeleno modrimi naložbami do boljše kakovosti življenja na Zelenem krasu.«

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že od samega začetka namenja posebno pozornost razvoju podjetništva. Dobre zgodbe o njihovih izkušnjah, prepoznavnostih in aktivnostih, nam je zaupala direktorica agencije Brigita Habjan Štolfa.

Vsestranska kreativka in brand managerka

Anamarijo Ludvik, doma iz Koritnic, je življenjska pot zanesla v Ljubljano, kjer se je zapisala podjetništvu. Predana je ustvarjanju keramike. Za nagrajene chefe, lastnike restavracij in hotelov ter minimalistične privržence ne ponuja le izdelke temveč jih aktivno vključuje že od samega začetka v idejni razvoj. Ročno izdelan izdelek, ki ga na koncu dobijo, je posledica zaupanja, ki ga s kupcem gradita v času nastajanja. Za Anamarijo velja, da tudi v naglici, s strateško mirnostjo, sprejema odlične poslovne odločitve in vedno išče rešitve ter možnosti za razvoj. Na vprašanje, zakaj se vrača v domači kraj, preprosto odgovori: «Zaradi odličnega podpornega okolja, storitev, ki jih nudite podjetniški svetovalci in mentorji.«

Z inovativnostjo premikajo meje

Direktor podjetja Blubit d.o.o. Zvonko Boštjančič, doma iz Harij, je v času študija v Ljubljani, ustanovil podjetje za razvoj programske opreme. Hitrorastoče podjetje se na slovenskem trgu prebija med večje dobavitelje opreme za avtomatizacijo in robotizacijo. Strankam pomagajo pri optimizaciji proizvodnje, optimizaciji stroškov in posledično večje konkurenčnosti na trgu ter posredno prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. So družbeno odgovorno podjetje in veliko stavijo na kadre. Vsak njihov projekt je inovacija, saj ponujajo unikatne rešitve. Nedavno tega so odprli poslovno enoto v Ilirski Bistrici. Prednosti regije vidi v domačnosti, kjer vsak vsakogar pozna, kar zna biti včasih moteče, a hkrati pomeni konkurenčno prednost, ki je večja urbana središča ne premorejo.

Zavetišče pri vsakdanjih obremenitvah sodobnega življenja

Rastline so del našega življenja. Življenjski prostor pridobi z zelenimi rastlinami edinstven pridih. Zelena barva obnavlja in vrača energijo in nam daje občutek dobrega počutja. Tega se še kako zavedajo v podjetju Green Geko d.o.o.. Prostor za razvijanje svojih idej in izdelkov, ki spodbujajo harmonično sobivanje med ljudmi in naravo, so našli v prostorih podjetniškega inkubatorja Perspektiva na Velikem Otoku. »Tu je vse tako pri roki, vse na enem mestu. Zadovoljni smo z odlično  podporo, ki nam jo nudijo podjetniški mentorji in svetovalci,« pojasni odločitev, zakaj so ostali v regiji, eden izmed razvijalcev biodinamičnih svetilk za rastline Matej Mihelčič.

Vrednote so cilji, ki smo si jih zastavili in jih cenimo. So naša razmišljanja in mišljenje o tem, kaj je dobro in kaj slabo, čeprav je človek individum, nepredvidljiv, unikaten, neponovljiv…..

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line delavnico POGOJI POSLOVANJA HRVAŠKA – AVSTRIJA – NEMČIJA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Brezplačno orodje za samooceno digitalnih kompetenc in znanj

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije omogoča podjetjem in zaposlenim brezplačno uporabo orodja za samooceno digitalnih kompetenc in znanj.

Orodje zaposlenim omogoča, da si izmerijo stopnjo svojih digitalnih kompetenc in pridobitev učnega načrta za naslednjih 5 let, ki vključuje oceno, časovni razpored in opise kompetenc.

Podjetjem pa omogoča pridobitev ocen stanja kompetenc in veščin za do 7 poslovnih vlog ter načrten in sistematičen razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih.

Povezava:

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ESG pripomoček

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

“ESG pripomoček” najdete tukaj›

  • Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji in na svoj e-mail naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno njihove trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.
  • ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki), družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.). 
  • Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Podjetja se bodo z uporabo pripomočka v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja, poleg tega pa bodo dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje in možnosti za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

 

Več o ESG pripomočku najdete tukaj ›

 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Osnove ob vstopu v podjetništvo

Tomaž Stojanović
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje LETNI DOPUST IN REGRES

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ključne zahteve GDPR in bistvene novosti ZVOP-2

Tomaž Stojanović
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.