Cenik

Dne 03.05.2019 je bila v Uradnem listu št. 28/2019 objavljena Odredba o določitvi cene licence in dovolilnic za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Nove cene veljajo od 13. 5. 2019 dalje!

Podatki za plačilo stroškov postopka na področju licenc:

  • ime in naslov plačnika
  • koda namena: NOWS
  • namen nakazila: LICENCE – stroški postopka
  • BIC banke prejemnika: LJBASI2S
  • IBAN prejemnika: SI56 0201 3025 3606 416
  • referenca: SI00 200103
  • prejemnik: Obrtno-podjetniška Zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana

CENIK

Dovolilnice

Vloga za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic za leto 2020

(rok za oddajo vloge je od 1.9.2019 do 15.9.2019)

Vloga za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic za leto 2020 – pisni obrazec 

Uporabniške strani – Vloga za določitev letnega načrta dodelitve dovolilnic za leto 2020 – elektronski obrazec

EU potrdila

Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.

Stranka poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na spodnjem obrazcu ali osebno v OZS ali OOZ. Izpolnjeno vlogo, ki mora biti popolna, se lahko odda elektronsko na elektronski naslov jana.sedovnik@ozs.si ali osebno v OZS in OOZ po sedežu dejavnosti, oziroma po navadni pošti na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. 

Ker stranka potrebuje pri oddaji dokumentacije za delo v tujini tudi izpis iz obrtnega registra, ki mora biti usklajen z dejavnostmi v Poslovnem registru Slovenije, svetujemo vsem strankam, da se pred oddajo vloge oglasijo v svoji OOZ in preverijo, ali imajo urejene podatke v Obrtnem registru in izdane dokumente v skladu z zadnjo Uredbo o obrtnih dejavnostih ter obrti podobnih dejavnosti (UL RS št. 63/13).

Po pregledu dokumentacije in izpolnjevanja ostalih pogojev, se potrdilo izda najkasneje v petih delovnih dneh. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jano Sedovnik, tel. št. 01 58 30 552.

Priloge:

Zakonodaja

Obrtna dovoljenja

Področje izdaje in odvzema obrtnih dovoljenj zakonsko urejajo:

 

Licence in dovolilnice 

Področje licenc in dovolilnic zakonsko urejajo: 

· Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES pdf priloga

· Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga pdf priloga

· Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (Besedilo velja za EGP) pdf priloga

 

Koristne povezave:

Občasno opravljanje obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

Fizična ali pravna oseba, ki je ustanovljena in izpolnjuje pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti v državi članici Evropske unije in Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, lahko v Republiki Sloveniji občasno opravlja obrtno dejavnost, brez ustanovitve, če je pred prvim občasnim opravljanjem obrtne dejavnosti vložila prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Če želi fizična ali pravna oseba, ki je ustanovljena v državi članici Evropske unije in Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji občasno opravljati obrtno dejavnost, ki lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost (5. člen Uredbe o obrtnih dejavnostih – Ur. list RS, št. 63/13, mora pred prvim opravljanjem te dejavnosti pridobiti dovoljenje za občasno opravljanje dejavnosti.

Vloga za izdajo dovoljenja o začasnem opravljanju OD

Če želi fizična ali pravna oseba, ki je ustanovljena v državi članici Evropske unije in Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji občasno opravljati obrtno dejavnost, ki je navedena na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom ObrZ običajno opravljajo na obrtni način ali dejavnost,  ki je navedena v 3. členu  Uredbe o obrtnih dejavnostih Ur. list RS št. 63/13 (razen za dejavnosti iz 5. člena Uredbe, kjer so navedene obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost)  mora pred prvim občasnim opravljanjem obrtne dejavnosti vložiti prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Prijava občasnega opravljanja obrtne dejavnosti

Lista dejavnosti

Uredba o obrtnih dejavnostih

Na podlagi 14. točke 42.f člena Obrtnega zakona, mora ponudnik  pred iztekom dovoljenja za občasno opravljanje obrtne dejavnosti ali najkasneje v roku treh mesecev po izteku vložiti prijavo za nadaljnje občasno opravljanje obrtne dejavnosti.

Vloga za podaljšanje dovoljenja o začasnem opravljanju obrtne dejavnosti