Namen tega prispevka je predstavitev orodij za iskanje razpisov in drugih orodij EU za podporo MSP.

Za informacije o razpisih in programih, ki so trenutno na voljo je država vzpostavila nov portal in sicer evropskasredsta.si. Na portalu je mogoče iskanje aktualnih, napovedanih in zaključenih razpisov. Možno pa je tudi filtriranje po potencialnih upravičencih (npr. MSP), regijah, skladih, področjih razpisov in naročnikov (npr. posamezna ministrstva).

Povezave:

 • https://evropskasredstva.si/
 • https://www.podjetniski-portal.si/razpis
  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-razvojna-sredstva/
 • https://www.cnvos.si/razpisi/ (za NVO)

Priložnost predstavljajo tudi javna naročila ki sicer niso neposredno del financiranja poslovanja, so pa način porabe javnih virov. Priložnosti v Sloveniji najdete slovenskem portalu Javna naročila, na EU nivoju pa na eTendering.

Povezave:

 • https://www.enarocanje.si/
 • https://etendering.ted.europa.eu

Pozornost morajo podjetja nameniti tudi potencialnim priložnostim v lokalni skupnosti. Tudi občine izvajajo ukrepe in nekatera razpisujejo spodbude za razvoj gospodarstva. Preverite na občinskih straneh, mnogo teh je objavljenih tudi na https://www.podjetniski-portal.si/razpisi.

Na voljo so številna orodja EU za podporo MSP pri iskanju financiranja, informacij in smernic, usposabljanja in partnerstev ali pomoči in svetovanja. Na evropskem nivoju je priložnosti veliko več, vendar je kompleksnost spremljanja razpisov večja. Na voljo so različna finančna sredstva : nepovratna sredstva, finančni instrumenti, (posojila, jamstva, lastniški kapital), subvencije, nagrade, skrbniški skladi in javna naročila. Pri večini projektov, ki se financirajo s sredstvi EU, sodelujejo organizacije iz različnih držav EU in pridruženih držav. Za iskanje ustreznih partnerjev so na voljo različna iskalna orodja. Javne razpise je mogoče iskati na več načinov. Vsi so zbrani na prvi povezavi  »Funding & tender opportunities«. V nadaljevanju padajmo še nekaj povezav s specifičnimi informacijami, npr.  Možnosti financiranja za mala podjetja, nasveti za začetnike ter povezavo do  Javni razpisi in naročila – po področjih.

Vsak razpis za zbiranje predlogov ali razpis za zbiranje ponudb ima svoja merila, zahteve in korake. Izbrani razpis vas bo vodil skozi postopek prijave. Ko boste ugotovili, da izpolnjujete pogoje, navedene v posameznem razpisu, se boste morda morali registrirati v določeni podatkovni zbirki – v smernicah za razpis bo navedeno, ali in kako morate to storiti. Morda boste želeli tudi poiskati partnerja.

Povezave:

Poleg tega portal EU omogoča  praktične informacije o poslovanju v Evropi. Tako lahko najdete informacije na naslednjih področjih:

 • Vodenje podjetja (Razvoj podjetja, Digitalizacija podjetja, Intelektualna lastnina, Zagonska podjetja, Orodja EU za podporo MS)
 • Obdavčenje (Trošarine, DDV, Obdavčitev poslovanja       
 • Prodaja v EU (Javna naročila, Prodaja blaga in storitev, Konkurenca med podjetji)
 • Človeški viri (Pogodbe o zaposlitvi, Delovni čas in dopust, Delavci v prometnem sektorju, Napoteni delavci, Socialna varnost in zdravje, Enako obravnavanje in kvalifikacije)
 • Zahteve glede izdelkov (Standardi, Skladnost proizvodov, Nalepke in oznake, Kemikalije, Recikliranje in ravnanje z odpadki, Označevanje živil)
 • Financiranje in evropska sredstva (Računovodstvo, Kako do finančnih sredstev EU, Izvajanje in prejemanje plačil)
 • Delo s strankami (Potrošniške pogodbe in garancije, Varstvo podatkov, Reševanje sporov s strankami)

Povezava: https://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

V nadaljevanju so predstavljena orodja za podporo MSP, ki jih ponuja EU:

Access2Finance

Spletno iskalno orodje, ki podjetjem pomaga pri iskanju posojil ali tveganega kapitala, ki jih podpira EU v vaši državi. Na zemljevidu izberete npr. Slovenijo, nato pridobite finančne posrednike, vrste financiranja, področja naložb in dodatne informacije. Poleg SID Banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, boste našli še druge ponudnike, kot so banke in skladi.

Access2Markets

Tu je zbrano vse, kar morate vedeti o izvozu iz EU, in uvozu v EU. Portal Access2Markets zagotavlja informacije, ki jih potrebujete pri trgovanju s tretjimi državami, denimo o tarifah, davkih, postopkih in formalnostih, pravilih o poreklu, izvoznih ukrepih, statističnih podatkih, trgovinskih ovirah in še veliko več. Omogoča tudi dostop do ključnih informacij o trgovini s storitvami ter v zvezi s naložbami in javnimi naročili v tretjih državah. Seznanite se lahko s trgovinskimi sporazumi EU in njihovimi koristmi, preberete lahko tudi zgodbe o uspešnih podjetjih, ki jih uporabljajo. Portal Access2Markets vam in vašemu podjetju pomaga pri uvozu in izvozu. Iskalniki delujejo na podlagi imen proizvoda ali oznake HS, storitve in države. Je tudi enotna vstopna točka za vse deležnike EU, ki se soočajo z morebitnimi trgovinskimi ovirami v tretjih državah ali ki ugotovijo neskladnost s pravili o trajnostnosti, povezanimi s trgovino in trajnostnim razvojem, ali splošno shemo preferencialov.

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja pomaga MSP pri razlagi splošne uredbe o varstvu podatkov, saj vsebuje praktične primere, videoposnetke in infografike o ključnih vidikih splošne uredbe o varstvu podatkov, ki lahko MSP pomagajo pri zaščiti osebnih podatkov.

Evropska podjetniška mreža

Mreža Enterprise Europe Network pomaga MSP pri inovacijah in rasti na mednarodni ravni z zagotavljanjem svetovalnih storitev in uresničevanjem inovativnih zamisli za komercialne uspehe ter povezovanjem MSP z mednarodnimi poslovnimi partnerji. Slovenska spletna stran: https://een.si/

Erasmus za mlade podjetnike

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim podjetnikom omogoča, da do 6 mesecev sodelujejo z izkušenim podjetnikom iz druge evropske države.

Erasmus za mlade podjetnike po vsem svetu

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim evropskim podjetnikom omogoča, da do 3 mesece sodelujejo z izkušenim podjetnikom zunaj Evrope.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Podpora industrijskim grozdom, vključno z njihovimi člani MSP, da se povežejo ter okrepijo evropsko gospodarstvo s sodelovanjem in izboljšanjem uspešnosti.

Mreža evropskih digitalnih inovacijskih vozlišč (mreža EDIH)

Evropska digitalna inovacijska vozlišča so ponudniki storitev za pomoč lokalnim podjetjem in javnim organizacijam pri izboljšanju poslovanja z uporabo digitalnih tehnologij. Zagotavljajo lahko prilagojene storitve v lokalnem jeziku, kot so preizkušanje tehnoloških rešitev pred naložbami, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti, podpora pri iskanju naložb, mreženje in dostop do inovacijskih ekosistemov. Slovenska stran https://dihslovenia.si/

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine

Podpora upravičencem do sredstev EU za raziskave ter malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Mednarodne službe za pomoč in svetovanje MSP glede intelektualne lastnine

Podpora malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem na Kitajskem, v Indiji, Latinski Ameriki, jugovzhodni Aziji in Afriki, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Portal InvestEU

Portal povezuje vlagatelje in nosilce projektov na enotni platformi EU.

Pobuda Cassini

Podpora podjetniškim pobudam v vesoljskih podjetjih po vsej EU.

eCertis

Spletna podatkovna zbirka, v kateri so navedena merila za upravičenost in dokumentarna dokazila, ki jih podjetja potrebujejo za sodelovanje pri javnih naročilih.

eTranslation

Storitev strojnega prevajanja, ki vam bo pomagala prihraniti čas in denar pri prevajanju dokumentov in besedil za splošno razumevanje med katerima koli uradnima jezikoma EU.

ROSA

Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu v Access2Markets omogoča podjetjem, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

SOLVIT

Brezplačna storitev, ki zagotavlja pragmatične rešitve za podjetja, ki imajo težave pri uveljavljanju svojih pravic EU pri čezmejnem poslovanju v EU.

TED (Dnevna elektronska javna naročila)

Dodatek k Uradnemu listu EU, namenjen javnim naročilom. Omogoča prost dostop do poslovnih priložnosti v Evropi in drugod.

TED eTendering

Platforma za e-javna naročila, ki omogoča dostop do javnih razpisov, ki jih objavijo institucije, agencije in drugi organi EU. Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu omogoča MSP, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

Sklad za MSP – Ideas Powered for business

Shema nepovratnih sredstev za pomoč malim in srednje velikim podjetjem v EU pri zaščiti njihovih pravic intelektualne lastnine.

Tvoja Evropa – nasveti

Brezplačno in posamezniku prilagojeno svetovanje o pravicah posameznikov v vseh uradnih jezikih EU. Storitev zagotavlja pojasnila o evropskem pravu, ki se uporablja v vašem primeru, in napotke, kako lahko uveljavljate svoje pravice EU.

To je le hiter pregled portalov in povezav, ki omogočajo dostopnost informacij. Pri sikanju priložnosti pa obstajajo različna podporna okolja, kot je sistem SPOT, EEN ter druge podporne organizacije, kot so zbornice, agencije in drugi subjekti podpornega okolja.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«