Delodajalci so dolžni na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list, št.40/06) voditi številne podatke povezane z zaposlenimi. Predavateljica Staša Pirkmajer je na delavnici 10. decembra 2019 posebej priporočila, da res poskrbimo, da ima vsak zaposlen v podjetju svojo personalno mapo, v katero vlagamo vso dokumentacijo, povezano z njim: pogodbo o zaposlitvi, prijavo v zavarovanje M1 in morebitne spremembe M3, morebitne prijave ali odjave družinskih članov, M2 po odjavi iz zavarovanja; zdravniško spričevalo delavca; odločbe invalidske komisije, odpoved s strani delavca ali delodajalca.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311

Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 20. december 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.