Program EWS (SPIRIT Slovenija) – mentorski program, da bi podjetja v težavah preživela

 

Podjetja se lahko znajdejo na prelomu ali začnejo zaznavati težave zaradi različnih notranjih ali zunanjih vzrokov. Program Early warning system (EWS) (Sistem zgodnjega opozarjanja) ni posledica »korona krize«. Zadnji dve leti ga oblikujejo na agenciji SPIRIT Slovenija. Podjetjem je na voljo brezplačno. Pilotno se prične z julijem 2020, pri čemer gre za poizkus, da bi v letu dni vzpostavili celoviti sitem podpore. V pilotnem obdobju, bo zbiranje povratnih informacij zelo pomembno, tako da bo mnenje podjetnikov in njihov predlogi ključni pri dokončnem oblikovanju programov. S program so pričeli na Danskem in teče v 8 evropskih državah. Programi so prilagojeni glede na specifike in mentaliteto posameznih držav.

 

Kaj pravzaprav je EWS in kaj podjetje s tem pridobi?

 

Gre za mentorski program, z namenom, da bi na podlagi identificiranih izzivov, omogočili podjetjem v težavah preživetje, še predno ta zaidejo v nerešljive težave. Premalokrat se zavedamo, da tisti, ki smo na podjetniški poti, predstavljamo za skupnost in državo pomembno vlogo. Ni veliko pogumnih posameznikov, ki so na podjetniški oz. poslovni poti med 2 milijonskim prebivalstvom Slovenije. Tega se zaveda SPIRIT Slovenija, zato si želijo omogočiti pomoč tistim, ki bi jo potrebovali, ne glede na velikost podjetja, od samostojnih podjetnikov, do malih in srednjih organizacij. Kdo je profil uporabnikov? Torej vsi razen, start-up podjetja (ti imajo ločeni program) in tisti, ki so po zakonu že v težavah oz. prestrukturiranju (pokriva ločeno z aktivnostmi MGRT). V pilotni izvedbi je EWS odprt za vse, saj želijo ugotoviti, kdo je pripravljen sprejeti brezplačno pomoč in so se pripravljeni tudi diverzifivirati, v kolikor je to relevantno. Vsi, ki imajo izziv, ki ga ne znajo rešiti, vendar veliko prej, kot tik pred stečajem ali zaprtjem organizacije. Bolj zgodaj kot se podjetnik vključi, bolje je.

 

Bistvo in namen EWS je:

·      – Zgodnja detekcija in reševanje težav v podjetjih s pomočjo zunanjih virov

·     –  Asistenca podjetjem v težavah preko kontroliranega procesa:

o   Objektivna evaluacija stanja

o   Razporeditev in določitev aranžmaja najustreznejše obravnave

o   Zagotovitev pomoči za optimizacijo razmer

·      – Aktiven pristop k reševanju težav v podjetjih na najprimernejši način, omejevanje posledic težav za podjetja in podjetnike

– Cilj je, da vsaj 50% podjetij po vključitvi preživi – taki so tudi rezultati oz. izkušnje iz drugih držav.

– Vključena podjetja bodo s tem programom dobila pregled stanja podjetja v relevantnih ozirih, primerjavo z najboljšimi praksami, identifikacijo potrebnih izboljšav — podjetje dobi realno oceno o stanju in možnostih za ureditev razmer. Glede na stanje organizacije bo sledila razporeditev podjetja v najustreznejšo skupino za nadaljnjo obravnavo, sledijo standardni postopki nudenja pomoči glede na kategorijo — podjetje je deležno programa najbolj adekvatne pomoči.

– SPIRIT ima sklenjeno pogodbo s CEED Slovenija, ki ima mrežo svetovalcev oz. mentorjev.

– Nato sledi izvedba pomoči — angažma ustreznega svetovalca ali mentorja za nudenje pomoči in proces izvedbe, kjer podjetje prejme ustrezno pomoč, s čimer se mu olajša premoščanje težav.

Kaj so težave? Težave so subjektivne narave. Večina definicij izhaja iz finančnega stanja v smislu, v težavah je podjetje, ki ni sposobno vrniti dolga. Pri čemer je to posledica in ne vzrok. Ko se finančno vidi, je običajno (pre)pozno. Stvari je potrebno začeti reševati pri vzrokih in ne pri posledicah ter dovolj zgodaj.

Ta sistem (EWS) si predstavljajte kot pomoč, ki je na voljo, ko še ni prepozno.

 

Najpogostejše težave v MMSP:

             Statusni, regulatorni ali drugi formalni zapleti

             Premajhna osredotočenost na osnovni posel

             Neustrezno obvladovanje generičnega in/ali specifičnega dela poslovanja

             Konkretne hibe na strokovnem ali poslovnem področju delovanja

             Pomanjkanje nekaterih izmed ključnih kompetenc (trženje, tehnologija, obvladovanje procesov, HCM, …)

             Prenizka operativna profitabilnost

             Neustrezni apetiti glede investiranja

             Neustrezno financiranje

             Nevzdržnost denarnih tokov

             Inertnost ali prepozno reagiranje na spremenjene razmer

             Nepoznavanje alternativ in možnih rešitev

             Nepripravljenost obrniti se po pomoč

 

 

EWS program v okviru SPIRIT Slovenija

              Program pomoči za mikro, mala in srednje velika podjetja v težavah

             Brezplačna pomoč, ki pa zahteva poln angažma vodilnih ljudi v podjetju v težavah

             Prijava preko spletnega splošno dostopnega obrazca, kjer podjetnik sam ali s pomočjo SPOT svetovalca predstavi podjetje in težave ter prosi za pomoč

             Preko obrazca se pridobi dovolj informacij, da se podjetje lahko uvrsti v eno izmed 4 kategorij nadaljnje obravnave:

o   pomoč ni smiselna/potrebna

o   preusmeritev na enega ostalih programov SPIRIT Slovenija

o   izvedba pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva

o   potreba po enem od insolventnih postopkov

             V primeru točke (3) – EWS pomoči se podatki o podjetju predajo mentorski organizaciji, ki poskrbi za to, da podjetje dobi najustreznejšega mentorja

             Mentor se vključi v reševanje težav v podjetju in glede na možnosti pripomore k rešitvi situacije

             Program poteka pod okriljem agencije SPIRIT Slovenija, vanj pa so poleg zainteresiranih podjetij vključeni še mentorska organizacija, mentorji ter drugi ustrezni strokovnjaki

 

Možna vsebinska področja angažmajev zunanjih mentorjev pri optimizacij podjetij preko EWS sistema pomočiKako deluje?

Podjetje bo na spletni strani SPIRIT imel na voljo spletni vprašalnik, katerega bo potrebno izpolniti. Pomoč pri izpolnitvi lahko podjetnik dobi na SPOT točki (torej tudi pri nas).

Podjetnik bo moral izpolniti 2 vprašalnika. Prvi obrazec na spletni strani SPIRIT – reševanje 5-10 min. Obrazec ni podlaga za izključevanje, omogoča spoznati podjetje, koliko je odprta do svetovanja in kakšno je stanje. Drugi vprašalnik bo bolj poglobljen ½ do 1h.

 

Ne bi se radi izpostavljali (in da bi kdo zvedel)…

Razmerje zaupnosti je tu zelo pomembno in ključno. Podjetje s težavami se ne bo znašlo na javnem seznamu ali kaj podobnega. Ti podatki ne bodo sporočeni davčnim organom, sodiščem itd. Ta pomoč temelji na zaupanju in varovanju, absolutno in brezpogojno, informacij o podjetniku.

Osebna stiska podjetnika se lahko reflektira na vse okoli te osebe, lahko pride do negativne klime in apatačinosti, pri čemer mora podjetnik to zaznati in skrbeti, da to ozavesti. Podjetnik mora verjeti in iti v spremembo.

Implementacija v podjetja je velik izziv, saj svetovalci lahko pridejo do rešitve, pri čemer je izvedba rešitev v poni odgovornosti v organizaciji, interno. Podjetnik se morajo tega zavedati, predno gredo v proces svetovanja.

Mentor spremlja implementacijo. V praksi je zelo lahko boleče za podjetnika, če ne naredi ali ni zmožen naredit implementacije. Ure za analizo in oblikovanje rešitev tako postanejo nesmiselne ali se celo oblikuje sovražen odnos do svetovanja. Odpor do zunanjega se poveča. Podjetnik mora biti pripravljen in sposoben sprejeti pomoč. Strah in občutek sramote sta značilna za naše okolje, vendar ni tu nič sramotnega, da podjetnik poskuša izboljšat poslovanje in sprejeti pomoč. Družbeni pomen podjetnikov je velikokrat premalo cenjen, vendar vedite – cenimo vas in vaš napor.

Če se prepoznate in bi nam želeli zaupati vaše potrebe, vas vabimo da nam pišete na info@spot-pnr.si, nas pokličete ali obiščete. Več informacij pa bo objavil tudi SPIRIT na svojih straneh v juliju.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.