Pojem poslovne odličnosti definiramo kot: »Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja.«

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti. Glede na to je konec leta 2018 sprejela strategijo poslovne odličnosti 2018-2030. Strategija v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 sledi cilju zagotavljanja kakovosti življenja tako v gospodarstvu kot javnem sektorju v najširšem pomenu in pri posameznikih, kajti rast števila odličnih organizacij prispeva k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v družbi.

Okvir za razumevanje in obvladovanje , ki omogoča zaposlenim razumevanje vzorčno-posledične povezave, kaj njihova organizacija počne in kakšni so rezultati, ki jih dosega, je model odličnosti EFQM. Model je praktičen , temelji na osmih načelih, devetih merilih in ocenitvi rezultatov po matriki Radar. Radar je bil razvit z namenom spodbujanja k stalnemu izboljševanju, kajti odlične organizacije se ne osredotočajo le nase, ampak vse kar delajo, delajo tudi za svoje okolje in družbo kot celoto.

V zvezi s tem bi vas radi ponovno opozorili na brezplačno usposabljanje, ki ga organizira Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO, omogočenih s strani SPIRIT Slovenije ter financiranih s sredstvi MGRT. Gre za brezplačen sklop štirih celodnevnih delavnic s področja uvajanja poslovne odličnosti v podjetja.

Na usposabljanju se bodo prijavljena podjetja seznanila z evropskim modelom merjenja poslovne odličnosti EFQM ter bila na koncu že sposobna narediti okvirno samooceno svojega podjetja in s tem že stopila na pot poslovne odličnosti.

Delavnice so odlično izhodišče za kasnejšo možnost uveljavljanja Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, ki bo predvidoma odprt konec septembra in s katerim bodo podjetja lahko uveljavljala svetovalne storitve za samooceno ter usposabljanje za licencirane tečaje EAT, s katerim postaneš ‘notranji ocenjevalec’ v podjetju ….

Napovedujejo pa tudi ogled dobrih praks – obisk odličnih podjetij, ki so dobila priznanje v okviru modela EFQM.

Več informacij in prijavnico najdete na linku: https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacno-usposabljanje-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-v-podjetja-9541

Datum:

 • termin za prvi sklop štirih delavnic: 19. 9., 3. 10., 17., 10., 29. 10. 2019
 • termin za drugi sklop štirih delavnic: 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11. 2019

Komu so delavnice namenjene?

Usposabljanje v obliki delavnic je namenjeno vodstvenemu kadru v podjetju oz. tistim kadrom, ki imajo tako poznavanje podjetja potrebno za izvedbo samoocene kot pristojnosti za izvedbo iz samoocene izhajajočih akcij izboljšav.

Usposabljanje sestavlja sklop štirih delavnic, ki bodo izvedene v dveh možnih terminih.

Pogoji

 • Na delavnici sta prisotni dve osebi iz posameznega podjetja;
 • Podjetje bo med 2. in 3. delavnico izvedlo svojo samooceno.
 • Podjetje bo med 3. in 4. delavnico poskušalo izvesti nekaj akcij izboljšav.

Predpriprava

Koristno je, da si v vsakem podjetju pripravijo senam kazalnikov s katerimi ugotavljajo (merijo) svojo poslovno uspešnost, zadovoljstvo strank, zaposlenih in vidik družbe.

Program

1. Delavnica – Spoznavanje modela EFQM (trajanje 8 šolskih ur)

  • Zakaj model EFQM in zakaj samoocena po EFQM
  • Spoznavanje z modelom EFQM
   • 9 meril modela EFQM (dejavniki in rezultati)
   • Temeljna načela EFQM
   • RADAR
  • Vpetost organizacije v poslovno okolje oziroma ključne informacije

2. Delavnica – Tehnike za samooceno in priprava na samooceno (trajanje 8 šolskih ur)

  • Proces izvedbe samoocene in pregled tehnik za izvedbo samoocene po EFQM
   • Quick Check
   • BEM (Business excellence matrix)
  • Primeri priprave pristopov (kateri podatki so potrebni) in njihove ocene po izbrani metodi
  • Primeri priprave rezultatov oziroma kazalnikov (kateri podatki so potrebni) in njihove ocene po izbrani metodi
  • Dodatne usmeritve za izdelavo samoocene v posameznem podjetju do naslednje delavnice. Vsako podjetje dobi tudi excell podlogo za izbrano metodo samoocene po EFQM.

V času do 3. delavnice izdelava samoocene po izbrani metodi v posameznem podjetju (razpon med 2. in 3. delavnico najmanj 14 dni)

3. Delavnica – Predstavitev samoocene in načrt za izvedbo izboljšav (trajanje 8 šolskih ur)

  • Pregled in predstavitev zaključkov samoocene in ključnih ugotovitev
   • Obravnava in odgovori na odprta vprašanja
  • Kriteriji za izbiro med predlogi za izboljšave ter ocena pomembnosti predlogov za izboljšave
  • Izbor ključnih (2 do 3) predlogov za izboljšavo in izdelava predloga akcijskega načrta za izbrane izboljšave.

V času do 4. delavnice izvedba aktivnosti za izboljšave na izbranih področjih v posameznem podjetju (razpon med 3. in 4. delavnico najmanj 14 dni)

4. delavnica – Obravnava izvedeni aktivnosti za izboljšave in izkušenj pri uvajanju modela poslovne odličnosti (trajanje 8 šolskih ur)

  • Pregled in predstavitev izvedenih akrivnosti izboljšav
   • Kje so bili pozitivni učinki in kje ne – zakaj?
   • Obravnava izkušenj pri uvajanju sprememb skozi sistem ADKAR
  • Izkušnje pri uvajanju modela poslovne odličnosti v podjetju

Vse teme bodo podane skozi konkretne primere in večino tem bodo udeleženci preverili/preizkusili tudi skozi vaje. Vaje bodo predstavljale večino časa delavnic.

Izvajalec delavnic: mag. Uroš Gunčar, ocenjevalec za model odličnosti EFQM ter dolgoletni svetovalec podjetjem za doseganje odličnosti po modelu EFQM

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, kontaktna oseba: Ana Mrzlikar, e-naslov: ana.mrzlikar@spiritslovenia.si, Tel: 0590 89511.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 30. avgust 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.