Porok za uspešen razvoj obrti in podjetništva je prijazno poslovno okolje, za kar si moramo prizadevati vsi deležniki, se povezovati, sodelovati in poznati. Ena izmed priložnosti, da se bolje spoznamo, izmenjamo izkušnje in začrtamo smernice za še boljše delo, je zagotovo letno srečanje podjetniškega podpornega okolja.

Tokratno osmo srečanje je potekalo v torek, 19. septembra t.l.,  v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva na Velikem Otoku kot del aktivnosti projekta JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za PNR, sofinanciranega s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Vodilna partnerica projekta Območna obrtno – podjetniška zbornica Ilirska Bistrica je v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji Območno obrtno – podjetniško zbornico Cerknica in Zavodom Znanje Postojna, OE PIP, povabila na srečanje zanimive goste in poskušala odgovoriti na vprašanje, kako prodreti in obdržati podjetnike v regiji ter odločujoče razloge in motive, zakaj podjetje locirati v regiji ali izven regijskih meja.

Razlike v razvitosti regij se povečujejo

Uvodoma je orisala značilnosti regije skozi naravne danosti in geografsko lego z vidika pozicioniranja v slovenskem prostoru dr. Dunja Mahne (RRA Zeleni kras, Pivka) ter s pomočjo poslovnih rezultatov, ki jih je gospodarstvo zabeležilo konec lanskega leta, izpostavila dejstva, ki vplivajo na splošno razvojno kondicijo. Ne glede na statistične podatke, ki kažejo na razlike v razvitosti regij, pa verjamemo v začrtano vizijo: »S sodobnim gospodarstvom in zeleno modrimi naložbami do boljše kakovosti življenja na Zelenem krasu.«

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že od samega začetka namenja posebno pozornost razvoju podjetništva. Dobre zgodbe o njihovih izkušnjah, prepoznavnostih in aktivnostih, nam je zaupala direktorica agencije Brigita Habjan Štolfa.

Vsestranska kreativka in brand managerka

Anamarijo Ludvik, doma iz Koritnic, je življenjska pot zanesla v Ljubljano, kjer se je zapisala podjetništvu. Predana je ustvarjanju keramike. Za nagrajene chefe, lastnike restavracij in hotelov ter minimalistične privržence ne ponuja le izdelke temveč jih aktivno vključuje že od samega začetka v idejni razvoj. Ročno izdelan izdelek, ki ga na koncu dobijo, je posledica zaupanja, ki ga s kupcem gradita v času nastajanja. Za Anamarijo velja, da tudi v naglici, s strateško mirnostjo, sprejema odlične poslovne odločitve in vedno išče rešitve ter možnosti za razvoj. Na vprašanje, zakaj se vrača v domači kraj, preprosto odgovori: «Zaradi odličnega podpornega okolja, storitev, ki jih nudite podjetniški svetovalci in mentorji.«

Z inovativnostjo premikajo meje

Direktor podjetja Blubit d.o.o. Zvonko Boštjančič, doma iz Harij, je v času študija v Ljubljani, ustanovil podjetje za razvoj programske opreme. Hitrorastoče podjetje se na slovenskem trgu prebija med večje dobavitelje opreme za avtomatizacijo in robotizacijo. Strankam pomagajo pri optimizaciji proizvodnje, optimizaciji stroškov in posledično večje konkurenčnosti na trgu ter posredno prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. So družbeno odgovorno podjetje in veliko stavijo na kadre. Vsak njihov projekt je inovacija, saj ponujajo unikatne rešitve. Nedavno tega so odprli poslovno enoto v Ilirski Bistrici. Prednosti regije vidi v domačnosti, kjer vsak vsakogar pozna, kar zna biti včasih moteče, a hkrati pomeni konkurenčno prednost, ki je večja urbana središča ne premorejo.

Zavetišče pri vsakdanjih obremenitvah sodobnega življenja

Rastline so del našega življenja. Življenjski prostor pridobi z zelenimi rastlinami edinstven pridih. Zelena barva obnavlja in vrača energijo in nam daje občutek dobrega počutja. Tega se še kako zavedajo v podjetju Green Geko d.o.o.. Prostor za razvijanje svojih idej in izdelkov, ki spodbujajo harmonično sobivanje med ljudmi in naravo, so našli v prostorih podjetniškega inkubatorja Perspektiva na Velikem Otoku. »Tu je vse tako pri roki, vse na enem mestu. Zadovoljni smo z odlično  podporo, ki nam jo nudijo podjetniški mentorji in svetovalci,« pojasni odločitev, zakaj so ostali v regiji, eden izmed razvijalcev biodinamičnih svetilk za rastline Matej Mihelčič.

Vrednote so cilji, ki smo si jih zastavili in jih cenimo. So naša razmišljanja in mišljenje o tem, kaj je dobro in kaj slabo, čeprav je človek individum, nepredvidljiv, unikaten, neponovljiv…..

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.