Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi (11. člen ZDR-1), ki mora biti sklenjena v pisni obliki (17. člen ZDR-1). Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi pa je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi ali splošnih aktih se bosta delavec in delodajalec ravnala (31.člen ZDR-1).

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je veljala od 16.11.2013 in se je uporabljala od 1.1.2014 dalje, je prenehala veljati 31.12.2018, zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena. Kljub temu pa se določbe normativnega dela, torej členi od 19 do 81, uporabljajo še dvanajst mesecev po prenehanju veljavnosti, torej do vključno 31.12.2019.

Citirana kolektivna pogodba ima status razširjene veljavnosti na podlagi katere je bila zavezujoča za vse tiste delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost kot glavno dejavnost, neglede na to, če so delodajalci člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ali kakšne druge delodajalske asociacije. Veljala pa je tudi za vse tiste delodajalce, katerih glavna dejavnost ni bila obrtna, a so se prostovoljno odločili za uporabo Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (v nadaljevanju: KPOP).

Konec leta, 31.12.2019, se bo prenehala uporabljati KPOP, zato so dolžni delodajalci, ki želijo ohraniti pravice delavcev na ravni, ki jih določa KPOP, sprejeti ustrezen akt in v njem opredeliti pravice iz KPOP. Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, Zakon o delovnih razmerjih pa na več mestih napotuje na določanje pravic v internih pravilnikih, npr. pri dodatkih za nadurno delo, dodatkih za delovno dobo, višini povračil stroškov prevoza na in iz dela, višini regresa za prehrano ipd., nekateri delodajalci od 1. januarja 2020 ne bodo imeli več nikjer določenih višin navedenih pravic, kar zna biti sporno tako iz delovnopravnega kot davčnega vidika.

Delodajalcem v pomoč, so v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pripravili vzorec pravilnika o delovnih razmerjih, ki bo nadomestil KPOP.

V okviru SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije, pa bomo v torek, 10.12.2019 organizirali izobraževanje na temo navedenega pravilnika, z namenom, da se podrobneje seznanite, kako so bile pravice delavcev urejene v KPOP in kako se lahko pravice uredi drugače, bolj ali manj ugodno.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 25. oktober 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.