VABILO

 

na usposabljanje

 

»Spletna prodaja kot priložnost in izziv – Davki, Amazon, Airbnb, Booking, Expedia«

 

Kdaj:

16. 6. 2021 od 9:00

17. 6. 2021 ob 14:00

 

Trajanje izvedbe: 4h + odmori

 

Kje:  ZOOM  

 

Vsebina:  

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki razmišljate ali začenjate s spletno prodajo ali vas zanimajo novosti na področju DDV od 1.7.2021 dalje. Usposabljanje bo izvedbo v dveh delih. S 1.7.2021 se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaje blaga z uporabo elektronskih vmesnikov in nekatere druge pomemben ureditve. Prvi dan bo namenjen temu področju. Naslednji dan si bomo praktično pogledali prodajo na Amazonu in preko Airbnb, Booking, Expedia.

·         Dan 1 – Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih storitev z DDV, vključno z novostmi od 1. 7. 2021 dalje

·         Dan 2 – Prodaja preko Amazon in Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

(podrobna predstavitev v nadaljevanju)

 

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja. Udeleženci se morajo udeležiti obeh delov usposabljanja. 

 

Ob nezadostnem številu prijav si pridržujemo pravico do odpovedi usposabljanja ali ga izvesti po posameznih delih.

 

Prijave zbiramo do 14.6.2021 do 12:00. Izvedba je omejena na 50 udeležencev.

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

Podrobna vsebina

 

1. dan: Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih storitev z DDV, vključno z novostmi od 1. 7. 2021 dalje

V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Po objavljenem predlogu sprememb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV bomo tako tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 dobili kar nekaj sprememb pri obračunavanju in plačevanju DDV. Pri spletni prodaji blaga bodo davčni zavezanci dobili novo možnost registracije posebne ureditve, ukinili pa se bodo tudi letni mejni zneski za prodajo blaga na daljavo v posameznih državah članicah EU. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaj blaga z uporabo elektronskih vmesnikov. Na usposabljanju bomo obravnavali tudi novo posebno ureditev za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Povedali pa bomo tudi, kakšne novosti nas čakajo pri obračunu DDV in pošiljkah neznatne vrednosti iz uvoza.

Na usposabljanju bomo predstavili tudi novosti, ki nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo 1. 1. 2022. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega usposabljanja.

Program:

 

1. Elektronsko opravljanje storitev:

·         kdaj uporabimo splošno in kdaj posebno pravilo pri elektronskih storitvah,

·         novi posebni ureditvi VEM pri elektronsko opravljenih storitvah od 1. 7. 2021 dalje,

·         posebnosti pri obdavčitvi elektronskih storitev pri letnem prometu do 10.000 evrov,

·         katero klavzulo moramo napisati na račun pri elektronskih storitvah,

·         kdaj se elektronske storitve obdavčijo po posebni nižji stopnji 5 %,

·         kako vpisujemo elektronske storitve v davčne evidence in obrazca DDV-O in RP-O,

·         kdaj in kako moramo izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev iz tujine,

·         ali se moramo pri opravljanju elektronskih storitev registrirati za DDV v tujini.

 

2. Spletna prodaja in nabava blaga:

·         novosti pri spletni prodaji končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje – prodaja blaga na daljavo znotraj Unije (nov prag 10.000 evrov in nova posebna ureditev),

·         nove določbe pri dobavi blaga preko elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.),

·         novosti pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga od 1. 7. 2021 dalje (vrednost do 150 evrov),

·         kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga,

·         spletna prodaja blaga znotraj EU pravnim osebam,

·         nabava blaga preko spleta znotraj EU in samoobdavčitev,

·         kaj je pomembno pri spletni prodaji v tretje države,

·         nabava blaga iz tretjih držav preko spleta – kje in kdaj obračunamo DDV od uvoza,

·         nova posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu (vrednost do 150 evrov),

·         ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,

·         katere so obvezne klavzule na računih pri spletni trgovini z blagom.

 

3. Ostale predvidene novosti:

·         novosti pri predlaganju obračuna DDV (ukinitev obrazca DDV-O),

·         novosti pri odbijanju vstopnega davka v obdobju nastanka davčne obveznosti,

·         nova možnost odbitka DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida,

·         ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev od 1. 1. 2022 dalje,

·         spremembe pri posebni ureditvi za male kmete s 1. 1. 2022,

·         novosti pri izdajanju računov v papirni obliki in

·         oprostitve pri dobavah blaga v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU.

 

4. Aktualna vprašanja s področja DDV:

·         obračunavanje DDV v prevozniški dejavnosti,

·         obdavčitev storitev za gozdarstvo – sečnja, nega, transport lesa…

 

 

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

 

Usposabljanje je namenjen vsem, ki jih zanimajo novosti pri obračunavanju in plačevanju DDV in bi se radi nanje pripravili, še posebej pa tistim, ki prodajajo blago preko spleta ali opravljajo storitve osebam, ki niso davčni zavezanci. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah, računovodskih servisih, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

 

PREDAVATELJICA

 

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na kongresih, seminarjih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko

2. dan: Prodaja preko Amazon in Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

 

Na delavnici bodo udeleženci dobili konkretno predstavo in znanje, kako začeti prodajati na Amazonu, Airbnb, Booking in Expedia

 

Prodaja preko Amazon

Amazon nam omogoča globalno spletno prodajo. Zaradi svojih programov vključevanja ponudnikov je postal privlačno tržišče tudi za manjše ponudnike izdelkov. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo vzpostaviti ali pospešiti online prodajo svojih izdelkov in iščejo nove prodajne načine. Na delavnici bodo udeleženci dobili konkretno predstavo in znanje, kako začeti prodajati na Amazonu.

 

Vsebina:

·         Prednosti in slabosti prodaje na Amazonu

·         Različni tipi poslovanja in poslovnih računov na Amazonu

·         Vodenje postopka registracije in seznam potrebnih dokumentov

·         Kako pripraviti izdelek za prodajo

·         Kako začnem s prodajo na Amazonu

 

 

Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

Predstavili bomo spletne platforme za oddajanje nastanitvenih kapacitet.

 

Vsebina:

·         predstavitev najboljših portalov za trženje turističnih kapacitet

·         segmentirano trženje po nacijah

·         značilnosti, zahteve določenih gostov

·         predstavitev najpogostejših napak pri kreiranju računov na raznih rezervacijskih portalih

·         prednosti in slabosti določenih rezervacijskih portalov

·         predstavitev orodij za upravljanje z različni portali ter njihove prednosti in slabosti

·         pravilna izdaja davčno potrjenih računov

·         praktični primeri in vprašanja.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.