Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Namenjen projekta je krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP.


Cilj operacije z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.


Cilj operacije je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.


SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije nudi vsem uporabnikom (mladim, potencialnim podjetnikom ali že delujočim podjetjem) BREZPLAČNE podporne storitve iz področja podjetništva – poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev:

Storitve SPOT Svetovanje obsegajo:

  • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
  • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
  • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

 

Finančna podpora: Višina celotnih stroškov operacije za SPOT regije je ocenjena na 865.360,00 EUR za pet let za vse vrste stroškov partnerstva. V okviru dodeljenih nepovratnih skupnih sredstev je delež celotnih upravičenih izdatkov Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 % oz. 649.020,00 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 25 % oz. 216.340,00 EUR.

 

Projektni partnerji SPOT svetovanje Primorsko – Notranjske regije:

Območna obrtno – podjetniška zbornica Ilirska Bistrica; Notranjski ekološki center NEC, Cerknica; Območna obrtno – podjetniška zbornica Cerknica

 

Obdobje izvajanje: 1. 1. 2018–31. 12. 2022

 

Povezava: www.eu-skladi.si

 

Sedež SPOT Svetovanja Primorsko – Notranjske regije: Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica

 

Urnik: ponedeljek 8:00 do 14:00

torek 8:00 do 14:00

sreda 8:00 do 17:00

petek 8:00 do 14:00

OOZ Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica

Alenka Volk Penko
031 641 311
alenka.volk@ozs.si

OOZ Cerknica
Tabor 5b, 1380 Cerknica

Silva Šivec
051 249 549

silva.sivec@ozs.si

NEC, Cerknica
Popkova ulica 4, 1380 Cerknica

Tomaž Stojanovič
031 408 754

tomaz@nec-cerknica.si