V sredo, 23.10.2019 je Državni zbor sprejel spremembe štirih davčnih zakonov in sicer Zakona o spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2m), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2R) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A).

Kaj se nam obeta?

Meje v vseh petih razredih lestvice za odmero dohodnine se bodo zvišale. Stopnja davka v najnižjem razredu sicer ostaja pri 16%, vendar naj bi bili v bodoče s to stopnjo obdavčeni zavezanci z neto letno osnovo 8.500,00 EUR (sedaj 8.021,34 EUR).

Nova stopnja v drugem dohodninskem razredu se bo znižala iz sedanjih 27% na 26%, meja neto osnove pa dvignila iz dosedanjih 20.400 EUR na 25.000 EUR.

V tretjem dohodninskem razredu se bo dosedanja stopnja 34% znižala na 33%, meja obdavčitve pa iz dosedanjih 20.400 EUR dvignila na 25.000 EUR.

Stopnja obdavčitve v četrtem dohodninskem razredu ostaja nespremenjena, torej 39%, meja pa bi se iz sedanjih 48.000 EUR dvignila za 2.000 EUR, torej na 50.000 EUR.

V najvišji razred, obdavčen s 50 % stopnjo se bodo po novem uvrščali zavezanci, ki bodo imeli neto letno osnovo 72.000 EUR ali več.

S predvidenimi davčnimi spremembi zakonodajalec zasleduje cilj, da se razbremeni stroške dela, med letom smo bili že priča razbremenitvi regresa in poveča neto prejemke zaposlenih, s čimer bi dosegli večjo kupno moč in večjo domačo potrošnjo, kar naj bi nadomestilo izpad, zaradi zmanjšanja izvoza. Seveda bo vse to vplivalo na zmanjšanje proračunskih prihodkov, zato se pričakuje bolj učinkovito pobiranje davkov in strožji nadzor.

Davčne spremembe prinašajo zvišanje obremenitve kapitala, saj se bo stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala iz dosedanjih 25% zvišala na 27,5%. Enako velja za obdavčitev dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov kot tudi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Pri tem je razveseljivo, da se priznani normirani odhodki pri ugotavljanju davčne osnove od najemnin iz dosedanjih 10% povečajo na 15%.

Za podjetja se kot novost uvaja minimalna stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini 7% (leto 2020-nominalna stopnja 19%, efektivna 7%; leto 2021-nominalna stopnja iz 19% na 20%), stopnja davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020 pa ostaja nespremenjena.

Največ polemik v zvezi s spremembami je bilo na račun uvedbe efektivne stopnje obdavčitve, zaradi negativnega učinka na spodbujanje investicij in razvoj gospodarstva.

Dodatne informacije: alenka.volk@ozs.si, mobilna številka: 031 641 311
Avtor: Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje PNR, 25. oktober 2019

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.