SPREMEMBE V NAKUPOVALNEM VEDENJU IN KOMUNICIRANJU S POTROŠNIKI

V zadnjem obdobju, predvsem v času epidemije COVID 19 so se nakupovalne navade potrošnikov bistveno spremenile. Začetek spreminjanja se je začel že bistveno prej, ampak zelo velik pospešek z epidemijo. Z epidemijo je bil zelo velik vpliv dejavnikov kot so: strah pred okužbo, manjši prihodki, stres pri organizaciji nakupov, omejitve na občine, …. Bistveno se je spremenil vzorec nakupovanja, kupci so predvsem pri prehrambnih izdelkih začeli premišljeno kupovati in začeli kupovati v manj različnih trgovinah (Vukasović, 2022). Na drugi strani pa ker so bile neživilske trgovine zaprte, smo bili prisiljeni kupovati na spletu.

V članku Prek spleta se najpogosteje kupujejo oblačila ugotavlja, da je v prvem četrtletju 2021 nakupovalo prek spleta 59 % 16 – 74 letnikov. Največ kupcev je opravilo eden do dva spletna nakupa. Kot je razvidno iz spodnje tabele je letu 2021, glede na leto 2020 se je delež kupcev povečav predvsem v srednjih in starejših starostnih skupinah (SURS, 2021).

Vir: SURS, 2021

Menim, da je še kar nekaj izzivov, s katerimi se moramo spopasti. Kar se tiče neživilskih trgovin, ne vidim toliko težav. Medtem kot so pri prehranskih izdelkih še vedno velike težave. Dostava živil je omogočena smo v večjih mestih, veliko nas pa živi v ruralnem okolju, tukaj pa spletnega nakupovanja ni. Druga večja težava se mi zdi v doživetjih. Kot je dr. John L. Stanton povedal na svojem predavanju na 10th International Scientific Online Conference, da je zelo pomembno, da kupec doživi izkušnjo, katero preko spletnega nakupa ni možno pridobiti.

Slika, ki vsebuje besede mesto, obala, stadion Opis je samodejno ustvarjen

Vir: ACROSS, 2021

Zanimivo bo videti razvoj nakupovalnih navad po epidemiji, ali bo ostala virtualna deloma virtualna ali bo še naprej poudarek na doživetju.

Trendi oziroma spremembe, ki so po vašem mnenju zaznani v nakupnem vedenju potrošnikov in v komunikaciji med podjetji in potrošniki

Med dva od treh tržnikov je prenesla vsaj 30% v razvitih trgih pa več kot 50% proračuna na digitalne kanale. Največji trendi pa so bili v letu 2020: nepredvidljiva okolja, pametni telefoni, nakupovalne navade, izbor kanalov, nove IKT,… (Vukasović, 2022).

Zelo pomembno v marketingu je, da podjetje zelo podrobno segmentira svoje kupce in opredeli čim bolj natančno persone. Medtem ko se seli oglaševanje na spletne kanale, oglašuje svoje produkte točno določenim kupcem. Množičnega oglaševanja skoraj ni več. Oglaševanje se seli na digitalna omrežja, kjer je oglaševanje personalizirano. Na družbenih omrežjih imajo velik vpliv influencerji. Kot je 10th International Scientific Online Conference povedal profesor Svend Hollensen, da je potrebno biti zelo pazljiv tudi pri uporabi influencerjev, ker lahko zelo pozitivno delujejo ali pa kot prikazuje spodnja slika z zapisom se zgodba zelo hitro obrne navzdol. Slika, ki vsebuje besede besedilo, monitor, posnetek zaslona, elektronika Opis je samodejno ustvarjen

Vir: 10th International Scientific Online Conference

Republika Slovenija preko Slovenskega podjetniškega sklada že kar nekaj let razpisuje vavčarje za podjetja za digitalni marketing, dvig digitalnih kompetenc in kibernetsko varnost. Opažam, ker je razpis zelo enostaven in ne potrebuje veliko časa ali znanj, zelo iskan. Vsakokrat ko odprejo te vavčarje (sofinancirajo približno 900 podjetij) finančna sredstva poidejo v par dnevih. Zato se mi zdi, da se naša podjetja tega zavedajo in se tudi prilagajajo stanju na trgu. (SPS, 2022)

Viri:

Across the European placemaking magazine. (11. maj 2020). Shopping center ALEJA received first visitors. Dostopno dne 29. januarja 2022 prek: https://www.across-magazine.com/the-most-modern-shopping-center-aleja-received-first-visitors/

Hollensen Svend. (11.11.2021). Social Media Marketing and its influence on the global marketing strategy. DOBA Business School: 10th International Scientific Online Conference

Statistični urad RS. (2021). Prek spleta se najpogosteje kupujejo oblačila, čevlji. Dostopno dne 29. januarja 2022 prek: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9841

Stanton L. John. (11.11.2021). Marketing Enters a new age of High Tech Innovation: Reaching and Convincing the 21st century Consumer. DOBA Business School: 10th International Scientific Online Conference

Vukasović, T. (2021). Novi trendi v nakupnem vedenju potrošnikov. Dostopno dne 29. januarja 2022 prek: https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/izr-prof-dr-tina-vukasovic-novi-trendi-v-nakupnem-vedenju-potrosnikov

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.