Kdaj: v sredo, 2. marec 2022 s pričetkom ob 10.00 uri

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2021 in seznanitev s spremembami zakonodaje, ki bodo vplivale na tekoče poslovanje.

Program:

 1. Razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih)
 2. Poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena)
 3. Znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna
  zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve)
 4. Davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito
  izplačilo dobička)
 5. Delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca)
 6. Uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos)
 7. Spremembe davčne zakonodaje

Način dela:
Spletni seminar v trajanju 4 šolske ure.
Prijave zbiramo do torka, 15. februarja 2022.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.