Program:

  1. Dajatve od dohodkov poslovodij in prokuristov po upokojitvi
  2. Obdavčitev kapitalskih transakcij (nabava in prodaja nepremičnin, delnic in deležev v
    gospodarskih družbah
  3. Bilančni in davčni vidik naložb v kriptovalute
  4. Davčne novosti v letu 2022
  5. Vprašanja in odgovori

PREDAVATELJICA
Božena Macarol (mag. manag., dipl.ekon (UN), dipl.upr.org.), samostojna davčna svetovalka z licenco Davčno izobraževalne zbornice, sodna izvedenka davčne ter knjigovodske smeri, avtorica 15 priročnikov in več kot 400 strokovnih člankov. Zaposlena je v podjetju Svetovanje
Macarol. Je dolgoletna zunanja strokovna sodelavka Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Je članica delove skupine strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju.

Več v prilogi:

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.