Program Early Warning Slovenia (SPIRIT Slovenija) – mentorski program, da bi podjetja v težavah preživela

Program Early warning Slovenia (EWS) (Sistem zgodnjega opozarjanja) ni nekaj novega. Tovrstni sistem poznajo tudi sosednje in druge EU države. V Sloveniji se vzpostavlja najprej pilotno, a z namenom dolgoročnega sistema pomoči potrebnim podjetjem.

Kaj pravzaprav je EWS in kaj podjetje s tem pridobi?

Gre za mentorski program, z namenom, da bi na podlagi identificiranih izzivov, omogočili podjetjem v težavah preživetje, še predno ta zaidejo v nerešljive težave. Podjetje lahko pridobi brezplačno podporo mentorjev prostovoljcev, usposobljenih in izkušenih gospodarstvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov v okviru CEED Slovenija.

Program je namenjen podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete možnosti za izboljšave vašega poslovanja. Partnerja v projektu sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

Kdo so mentorji?

Za povezovanje podjetij in mentorjev ter pridobivanje novih mentorjev v program skrbi partnerska mentorska organizacija CEED Slovenija. Še pred uradnim začetkom izvajanja programa »Early Warning Slovenia« se jim je v programu pridružilo več kot 20 mentorjev prostovoljcev, uglednih posameznikov, ki imajo bogate osebne in profesionalne izkušnje. Seznam mentorjev bodo sproti dopolnjevali in ga je mogoče videti na naslednji povezavi.

Seznam prostovoljnih mentorjev »Early Warning Slovenia«

Kdo je primeren kandidat?

Namen tega programa je, da se z brezplačnim mentoriranjem pomaga le tistim podjetjem, katerim grozijo težave oziroma se z njimi že soočajo, si pa obenem iz takšnih ali drugačnih razlogov potrebne mentorske podpore finančno ne morejo privoščiti brez nevarnosti za obstoj podjetja oziroma brez ogrožanja lastnega preživetja.

Sem sodijo tudi podjetja, ki se zaradi neizpolnjevanja različnih pogojev in zahtev ne morejo prijaviti na različne svetovalne vavčerje ali druge javne razpise, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo strokovnjakov in mentorjev.

Prijavijo se lahko vsi, razen start-up podjetja (ti imajo ločeni program) in tisti, ki so po zakonu že v težavah oz. prestrukturiranju (pokriva ločeno z aktivnostmi MGRT). Vsi, ki imajo izziv, ki ga ne znajo rešiti, vendar veliko prej kot tik pred stečajem ali zaprtjem organizacije. Bolj zgodaj, kot se podjetnik vključi, bolje je.

Pri tem velja poudariti, da je pomoč namenjena izključno poštenim podjetnikom. Podjetnikom, proti katerim je bila vložena pravnomočna obtožnica ali ki so bili v okviru opravljanja svoje dejavnosti kadarkoli pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, bomo vlogo za dodelitev brezplačne mentorske pomoči zavrnili.

Kako se vključiti?

Gre za prijavo v dveh korakih in z dvema vprašalnikoma. Podjetje ima na spletni strani SPIRIT na voljo spletni vprašalnik, katerega je potrebno izpolniti. Tega lahko izpolni sam ali pa za pomoč pri izpolnitvi zaprosi SPOT Svetovanje (torej tudi pri nas).

Vprašalnik za vključitev podjetja v brezplačni mentorski program Early Warning Slovenia

Predvideno reševanje je 5-10 min. Obrazec ni podlaga za izključevanje, omogoča spoznati podjetje, koliko je odprto do svetovanja in kakšno je stanje. Drugi vprašalnik bo bolj poglobljen z obsegom ½ do 1h.

Preko obrazca se pridobi dovolj informacij, da se podjetje lahko uvrsti v eno izmed 4 kategorij nadaljnje obravnave:

 • Pomoč ni smiselna / potrebna.
 • Preusmeritev na enega ostalih programov SPIRIT Slovenija.
 • Izvedba pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva. V tem primeru EWS pomoči se podatki o podjetju predajo mentorski organizaciji, ki poskrbi za to, da podjetje dobi najustreznejšega mentorja. Mentor se vključi v reševanje težav v podjetju in glede na možnosti pripomore k rešitvi situacije.
 • Potreba po enem od insolventnih postopkov.

Glede na stanje organizacije bo sledila razporeditev podjetja v najustreznejšo skupino za nadaljnjo obravnavo. Nato sledi izvedba pomoči — angažma ustreznega svetovalca ali mentorja za nudenje pomoči in proces izvedbe, kjer podjetje prejme ustrezno pomoč, s čimer se mu olajša premoščanje težav. To sodelovanje je predvideno do 9 mesecev.

Pri tovrstni mentorski pomoči gre za izrazito neformalno mentoriranje. Ne pričakujte, da vam bo mentor pripravljal analize, delal izračune in podobno. Namen mentoriranja je v tem, da vam mentor ob neformalnem pogovoru da ustrezne usmeritve in predlaga možnosti rešitve težav, s katerimi se soočate.

Kakšne so najpogostejše težave?

Najpogostejše težave v MMSP so:

 • Statusni, regulatorni ali drugi formalni zapleti
 • Premajhna osredotočenost na osnovni posel
 • Neustrezno obvladovanje generičnega in/ali specifičnega dela poslovanja
 • Konkretne hibe na strokovnem ali poslovnem področju delovanja
 • Pomanjkanje nekaterih izmed ključnih kompetenc (trženje, tehnologija, obvladovanje procesov, HCM, …)
 • Prenizka operativna profitabilnost
 • Neustrezni apetiti glede investiranja
 • Neustrezno financiranje
 • Nevzdržnost denarnih tokov
 • Inertnost ali prepozno reagiranje na spremenjene razmer
 • Nepoznavanje alternativ in možnih rešitev
 • Nepripravljenost obrniti se po pomoč

Ne bi se radi izpostavljali (in da bi kdo zvedel)…

Razmerje zaupnosti je tu zelo pomembno in ključno. Podjetje s težavami se ne bo znašlo na javnem seznamu ali kaj podobnega. Ti podatki ne bodo sporočeni davčnim organom, sodiščem itd. Ta pomoč temelji na zaupanju in varovanju, absolutno in brezpogojno, informacij o podjetniku.

Če se prepoznate izpolnite prvi vprašalnik in v kolikor potrebujete pomoč, vas vabimo, da nam pišete na info@spot-pnr.si, nas pokličete ali obiščete..

Več o programu si lahko preberete tudi v članku: Program EWS (SPIRIT Slovenija) – mentorski program, da bi podjetja v težavah preživela ali na straneh SPIRIT Slovenija.

Viri:

Predstavitev: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia

Mentorji: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia/seznam-prostovoljnih-mentorjev-early-warning-slovenia

Vprašalnik: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia-vprasalnik

Članek: https://ooz-ilirskabistrica.si/pomoc-podjetjem-ob-zgodnjih-tezavah/

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.