Prispevki v 2023 za obdobje januar – marec so se za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.) zvišali, glede na preteklo leto in znašajo 83,95 EUR. V marcu so se povečali še prispevki PIZ, tako so znani tudi prispevki za obdobje do april – december 2023 in bodo skupno znašali 85,10 EUR.

 

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in niso vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi te dejavnosti, ker so vključeni na neki drugi podlagi (običajno je to na podlagi delovnega razmerja), se štejejo za osebe, da opravljajo dejavnost kot postranski poklic in jih največkrat imenujemo popoldanski s.p.

 

Prispevki za popoldanski s.p. 2023 so sestavljeni iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za te se je skupni znesek prispevkov za obdobje od 1.4.2023 spremenil in skupno znaša 85,10 EUR. Prispevke in akontacije se enotno plačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Kar pomeni, da je potrebno znesek 85,10 EUR poravnati v maju. V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek PIZ prispevka.

 

Naziv prispevka

Januar – marec 2023

April – december 2023

Prispevek za PIZ

41,04 EUR

42,19 EUR

Prispevek za ZZ

10,73 +32,18 = 42,91 EUR

10,73 +32,18 = 42,91 EUR

Skupaj prispevki

83,95 EUR

85,10 EUR

 

Sprememba višine se nanaša na prispevek PIZ, kar je bil objavljeno v Uradnem listu RS, št. 30/2023, v sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki veljajo od 1. 4. 2023 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Prispevek za PIZ se plačuje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt.

 

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2022 znaša 2.024,03 EUR. ZZZS-ju se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje.

 

Kako plačamo prispevke?

 

Znesek poravnate na spodnja TTR-ja. V sklicu navedete model 19 in vašo davčno številko z obveznim pripisom 44008 za ZPIZ in 45004 za ZZZS.

 

Prejemnik

Transakcijski račun

Sklic

Znesek

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

SI56 0110 0888 2000 003

Model 19, vaša davčna številka + 44008

42,19 €

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS

SI56 0110 0888 3000 073

Model 19, vaša davčna številka + 45004

42,91 €

Skupaj PIZ in ZZ

 

 

85,10 €

 

Za generiranje plačila položnice in preveritev stanja obveznosti do države se lahko poslužite aplikacije eDAVKI, ki je na voljo na spletni strani FU in kot aplikacija za telefone. Kar lahko preberete na: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobilna_aplikacija_edavki/

https://edavki.durs.si

 

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.