POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU, vključno z novostmi v letu 2021

SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih storitev z DDV, vključno z novostmi od 1.7.2021 dalje

SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zakaj je CocaCola »najboljša pijača na svetu« – vloga blagovne znamke

Z blagovnimi znamkami se vsakodnevno srečujemo, te namreč označujejo storitev, podjetja, izdelke, države itd.  Kaj sploh je blagovna znamka in kakšna je njena vloga pri trženju in prepoznavanju različnih izdelkov in storitev.

»Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino)«.

Blagovna znamka za uporabnika v sebi združuje 4 kategorije:

 • Lastnosti – blagovna znamka ima določene lastnosti, ki so vezane na določen izdelek
 • Koristi – uporabnik kupuje določeno blagovno znamko zaradi koristi, ne zaradi lastnosti.
 • Vrednote – vsaka blagovna znamka v sebi odraža vrednote lastnika
 • Osebnost – uporabniki pogosto v blagovni znamki iščejo lastnosti, s katerimi se lahko poistovetijo. Kategorija Osebnosti predstavlja most med uporabnikom in znamko. Ta je ustvarjena šele takrat, ko si kupec o njej ustvari svoje mnenje in ko znamka dobi svojo tržno percepcijo.

Pomembno vlogo igra identiteta blagovne znamke, ki jo oblikujejo v podjetju. Ta namreč opredeljuje, kakšna naj bi bila blagovna znamka. Je element, s katerim se prenaša sporočila širši javnosti. Na drugi strani imamo imidž blagovne znamke, katerega izoblikujejo uporabniki s pomočjo subjektivne percepcije. Ni nujno da se identiteta BZ (izoblikovana v podjetju) sklada z imidžom BZ (izoblikovanim s strani uporabnikov).

Ločimo tri kategorije blagovnih znamk:

 • Besedne znamke: npr. FIDI KOENCIM 10
 • Figurativne znamke:

 • iz samo tekstualnih delov:

 • samo iz slikovnih elementov:

 • kombinacije tekstualnih in grafično-slikovnih elementov: 

 • Netradicionalne oblike znamk: npr. tridimenzionalne znamka:

»Pri znamkah velja načelo specialnosti, kar pomeni, da znamka varuje zgolj pred uporabo enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitve. Načeloma to pomeni, da lahko tretja oseba enako ali podobno znamko uporablja za povsem različno blago ali storitve (GZS: Osnove zaščite intelektualne lastnine: Blagovna znamka)«.

Vrnimo se k blagovni znamki Coca-Cole in njenem uspehu.  Bolj kot inovacija izdelka, je pomembna inovacija kategorije – Coca-Cola je ustvarila novo kategorijo. Dizajn je včasih pomembnejši od vsebine. Ljudje kupujemo z očmi. Logo je napisan v pisavi »Spencerian script« in je bil standardiziran leta 1923. Embalažo je podjetje prilagajalo času, med tem ko je logo ostal nespremenjen. Bolj kot sam izdelek je pomembna zgodba za njim. Uporabniki ne kupujejo funkcionalnega izdelka ampak življenjski stil, torej zgodbo. Pri uvajanju nove kategorije je pomembna konkurenca, saj ta prispeva k razvoju in promociji kategorije. Za uspeh je torej pomemben močan tekmec – Pepsi.  »The Cola Wars«/Kola vojna« se nanaša na dolgoletno rivalstvo med proizvajalci brezalkoholnih pijač Coca-Cola in Pepsi, ki sta se udeležili vzajemno usmerjenih marketinških kampanj za neposredno konkurenco med linijami izdelkov vsakega podjetja, zlasti njihovimi glavnimi kolami, Coca-Colo in Pepsi. Od poznih sedemdesetih do osemdesetih let se je konkurenca stopnjevala, kar je temu kulturnemu fenomenu dalo sedanjo ime Vojna kole. Kaj se torej lahko naučimo s primere Coca-Cole? Kljub temu, da Coca-Cola ni najbolj zdrava, najcenejša in najbolj okusna pijača na svetu. Predstavlja zgodbo-življenjski  stil. Je najboljša pijača na svetu, ker je znala investirati v trženje, s pomočjo katerega je ustvarila tržni vzvod, ki ji je omogočil, da je prevladala na trgu.

Viri:

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zelena delovna mesta in javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje

VABILO

 

na predstavitev javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje, zelenih delovnih mest in dobrih praks

 

»Zelena delovna mesta in javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje«

 

Kdaj:

10. 06. 2021 ob 10.00

 

Trajanje izvedbe: uro in pol

 

Kje:  video konferenca   

 

Vsebina:  

Evropski zeleni dogovor in novi finančni mehanizmi EU se usmerjajo v zeleno, trajnostno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Ključna pri tem so zelena delovna mesta. Bi znali odgovoriti na vprašanje ali so v vaši organizaciji zelena delovna mesta? Na predstavitvi boste dobili odgovor, katera so zelena delovna mesta, izvedeli, kako si zagotoviti spodbude Zavoda za zaposlovanje in spoznali primer dobrih praks podjetij.

·         Predstavitev javnega povabila Zelena delovna mesta 2021 (Vanja Hribernik, ZRSZ in Boštjan Remic, MOP)

·         Zelena delovna mesta in prakse (Dane Podmenik, Središče Rotunda, primorski družbeni Center, Koper)

 

 

Predstavitev bo potekala prek Zoom srečanja.  

 

Prijave zbiramo do 9. 06. 2021 do 12.00. Izvedba je omejena na 50 udeležencev.

Ob nezadostnih prijavah si pridržujemo odpovedati predstavitev.

 

Prijavite se na povezavi:

PRIJAVA

 

Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

»Spletna prodaja kot priložnost in izziv – Davki, Amazon, Airbnb, Booking, Expedia«

VABILO

 

na usposabljanje

 

»Spletna prodaja kot priložnost in izziv – Davki, Amazon, Airbnb, Booking, Expedia«

 

Kdaj:

16. 6. 2021 od 9:00

17. 6. 2021 ob 14:00

 

Trajanje izvedbe: 4h + odmori

 

Kje:  ZOOM  

 

Vsebina:  

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki razmišljate ali začenjate s spletno prodajo ali vas zanimajo novosti na področju DDV od 1.7.2021 dalje. Usposabljanje bo izvedbo v dveh delih. S 1.7.2021 se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaje blaga z uporabo elektronskih vmesnikov in nekatere druge pomemben ureditve. Prvi dan bo namenjen temu področju. Naslednji dan si bomo praktično pogledali prodajo na Amazonu in preko Airbnb, Booking, Expedia.

·         Dan 1 – Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih storitev z DDV, vključno z novostmi od 1. 7. 2021 dalje

·         Dan 2 – Prodaja preko Amazon in Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

(podrobna predstavitev v nadaljevanju)

 

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja. Udeleženci se morajo udeležiti obeh delov usposabljanja. 

 

Ob nezadostnem številu prijav si pridržujemo pravico do odpovedi usposabljanja ali ga izvesti po posameznih delih.

 

Prijave zbiramo do 14.6.2021 do 12:00. Izvedba je omejena na 50 udeležencev.

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

Podrobna vsebina

 

1. dan: Posebnosti pri obdavčitvi spletne prodaje in elektronskih storitev z DDV, vključno z novostmi od 1. 7. 2021 dalje

V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Po objavljenem predlogu sprememb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV bomo tako tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 dobili kar nekaj sprememb pri obračunavanju in plačevanju DDV. Pri spletni prodaji blaga bodo davčni zavezanci dobili novo možnost registracije posebne ureditve, ukinili pa se bodo tudi letni mejni zneski za prodajo blaga na daljavo v posameznih državah članicah EU. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaj blaga z uporabo elektronskih vmesnikov. Na usposabljanju bomo obravnavali tudi novo posebno ureditev za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Povedali pa bomo tudi, kakšne novosti nas čakajo pri obračunu DDV in pošiljkah neznatne vrednosti iz uvoza.

Na usposabljanju bomo predstavili tudi novosti, ki nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo 1. 1. 2022. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega usposabljanja.

Program:

 

1. Elektronsko opravljanje storitev:

·         kdaj uporabimo splošno in kdaj posebno pravilo pri elektronskih storitvah,

·         novi posebni ureditvi VEM pri elektronsko opravljenih storitvah od 1. 7. 2021 dalje,

·         posebnosti pri obdavčitvi elektronskih storitev pri letnem prometu do 10.000 evrov,

·         katero klavzulo moramo napisati na račun pri elektronskih storitvah,

·         kdaj se elektronske storitve obdavčijo po posebni nižji stopnji 5 %,

·         kako vpisujemo elektronske storitve v davčne evidence in obrazca DDV-O in RP-O,

·         kdaj in kako moramo izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev iz tujine,

·         ali se moramo pri opravljanju elektronskih storitev registrirati za DDV v tujini.

 

2. Spletna prodaja in nabava blaga:

·         novosti pri spletni prodaji končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje – prodaja blaga na daljavo znotraj Unije (nov prag 10.000 evrov in nova posebna ureditev),

·         nove določbe pri dobavi blaga preko elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.),

·         novosti pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga od 1. 7. 2021 dalje (vrednost do 150 evrov),

·         kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga,

·         spletna prodaja blaga znotraj EU pravnim osebam,

·         nabava blaga preko spleta znotraj EU in samoobdavčitev,

·         kaj je pomembno pri spletni prodaji v tretje države,

·         nabava blaga iz tretjih držav preko spleta – kje in kdaj obračunamo DDV od uvoza,

·         nova posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu (vrednost do 150 evrov),

·         ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,

·         katere so obvezne klavzule na računih pri spletni trgovini z blagom.

 

3. Ostale predvidene novosti:

·         novosti pri predlaganju obračuna DDV (ukinitev obrazca DDV-O),

·         novosti pri odbijanju vstopnega davka v obdobju nastanka davčne obveznosti,

·         nova možnost odbitka DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida,

·         ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev od 1. 1. 2022 dalje,

·         spremembe pri posebni ureditvi za male kmete s 1. 1. 2022,

·         novosti pri izdajanju računov v papirni obliki in

·         oprostitve pri dobavah blaga v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU.

 

4. Aktualna vprašanja s področja DDV:

·         obračunavanje DDV v prevozniški dejavnosti,

·         obdavčitev storitev za gozdarstvo – sečnja, nega, transport lesa…

 

 

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

 

Usposabljanje je namenjen vsem, ki jih zanimajo novosti pri obračunavanju in plačevanju DDV in bi se radi nanje pripravili, še posebej pa tistim, ki prodajajo blago preko spleta ali opravljajo storitve osebam, ki niso davčni zavezanci. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah, računovodskih servisih, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

 

PREDAVATELJICA

 

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na kongresih, seminarjih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko

2. dan: Prodaja preko Amazon in Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

 

Na delavnici bodo udeleženci dobili konkretno predstavo in znanje, kako začeti prodajati na Amazonu, Airbnb, Booking in Expedia

 

Prodaja preko Amazon

Amazon nam omogoča globalno spletno prodajo. Zaradi svojih programov vključevanja ponudnikov je postal privlačno tržišče tudi za manjše ponudnike izdelkov. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo vzpostaviti ali pospešiti online prodajo svojih izdelkov in iščejo nove prodajne načine. Na delavnici bodo udeleženci dobili konkretno predstavo in znanje, kako začeti prodajati na Amazonu.

 

Vsebina:

·         Prednosti in slabosti prodaje na Amazonu

·         Različni tipi poslovanja in poslovnih računov na Amazonu

·         Vodenje postopka registracije in seznam potrebnih dokumentov

·         Kako pripraviti izdelek za prodajo

·         Kako začnem s prodajo na Amazonu

 

 

Prodaja preko Airbnb, Booking, Expedia

Predstavili bomo spletne platforme za oddajanje nastanitvenih kapacitet.

 

Vsebina:

·         predstavitev najboljših portalov za trženje turističnih kapacitet

·         segmentirano trženje po nacijah

·         značilnosti, zahteve določenih gostov

·         predstavitev najpogostejših napak pri kreiranju računov na raznih rezervacijskih portalih

·         prednosti in slabosti določenih rezervacijskih portalov

·         predstavitev orodij za upravljanje z različni portali ter njihove prednosti in slabosti

·         pravilna izdaja davčno potrjenih računov

·         praktični primeri in vprašanja.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na dogodek: »Osnove finančnega načrtovanja«

VABILO

na brezplačno usposabljanje

 

»Osnove finančnega načrtovanja«

Kdaj:

1. 6. 2021, 13:00 – 16:30

 

Trajanje izvedbe: 3,5h

 

Kje:  ZOOM  

 

Predavatelji:

        Tomaž Stojanović, mag. posl. ved (NEC, Cerknica / SPOT Svetovanje PNR)

 

Vsebina:  

Delavnica je namenjanja potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom, ki bi radi spoznali osnove finančnega načrtovanja v podjetju. Namen je, da zna posameznik pripravit finančni plan, kot likvidnostni načrt.

 

Na delavnici bomo praktično spoznali zasnovo finančnega načrta podjetja, ki bo vključeval orodje SPS – Finančna konstrukcija in orodje likvidnostni načrt. Izpostavili bomo razlike načrtovanja finančne zasnove novo ustanovljenega podjetja ali že delujočega podjetja. Preleteli bomo strukturo bilance stanja in izkaza poslovnega izida in spoznali kaj pomeni za podjetje zaloga, amortizacija, kredit, kje se skriva razlika v neplačanih računih in kako sta povezani BS in IPI. Zatem bomo razdelili stroške, se pogovorili prodajni ceni in izračunu točke preloma – pragu rentabilnosti.

 

 

Način dela:

Delavnica bo potekala preko ZOOM orodja. Udeleženci imajo možnost individualnega svetovanja v sklopu SPOT Svetovanje PNR glede teme predavanja.

 

Prijave zbiramo do 31.5.2021 do 12:00. Izvedba je omejena na do 30 udeležencev.

V primeru nezadostnih prijav, si pridržujemo pravico odpovedati usposabljanje.

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

Veselimo se srečanja z vami!

Alenka Volk
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na dogodek: Organiziranje prodaje, prodajni načrt in osebna prodaja

VABILO

 

na brezplačno usposabljanje

 

»Organiziranje prodaje, prodajni načrt in osebna prodaja«

 

 

Kdaj:

8. 6. 2021 12:00 – 16:30

9. 6. 2021  12:00 – 16:30

 

Trajanje izvedbe: 4h + odmori

 

Kje:  ZOOM  

 

Predavatelji:

        Tomaž Stojanović, mag. posl. ved (NEC, Cerknica / SPOT Svetovanje PNR)

 

Vsebina:  

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom kot podjetnikom, ki želijo nadgraditi znanje s področja prodaje. V prvem delu bomo naredili zasnovo prodajnega procesa, ki vključuje postavljanje ciljev, aktivnosti in mer učinkovitosti prodaje. V drugem delu se bomo osredotočili na kompetence osebne oz. svetovalne prodaje. Te kompetence so vam lahko v pomoč v vseh prodajnih razgovorih, tako z dobavitelji, na osebnih sestankih in seveda s kupci. Spoznali boste praktične tehnike grajenja zaupanja, upravljanja z ugovori in zaključevanja poslov.

 

        1. dan: Prodaja 1. del: Trženje vs. Prodaja, tehnični vidik prodaje (usmeritve podjetij na trgu, vrednost življenjske dobe kupčeve zvestobe, trgi, pristopi, kanali, CRM), vodenje prodaje, načrt prodaje (prodajni lijak, postavljanje ciljev prodaje, prodajnih ciljev osebja, razbijanje v aktivnosti, koraki za organiziranost prodaje, sistem merjenja, analiza prodaje in prodajalcev, mere učinkovitosti prodaje), psihološki vidiki prodaje, tipi prodajnikov, etika v prodaji, viri moči, komunikacija, fonetika, gestika, osnove grajenja zaupanja, 6. korakov osebne/svetovalne prodaje, prodajne tehnike (prvi trije koraki), popusti, navezava na e-pošto in poslovne klice.

 

        2. dan: Prodaja 2. del: Iz zavedanja do prodaje, do osebnih priporočil, nadaljevanje 6. korakov osebne/svetovalne prodaje, prodajne tehnike (zadnji 3 koraki), praktične tehnike zaključevanja in upravljanja z ugovori (primeri)

 

Domača naloga zasnova prodajnega procesa in zasnova prodajnega razgovora

 

 

 

 

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja. Udeleženci se morajo udeležiti obeh delov usposabljanja.  Udeleženci imajo možnost individualnega svetovanja v sklopu SPOT Svetovanje PNR glede domače naloge – prodajnega procesa in pogovor glede tematik predavanja.

 

 

Prijave zbiramo do 7.6.2021 do 12:00. Izvedba je omejena na do 25 udeležencev.

V primeru nezadostnih prijav, si pridržujemo pravico odpovedati usposabljanje.

 

 

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

 

 

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

                                                                    Veselimo se srečanja z vami!

 

 

 

 

 

Alenka Volk
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

OSNOVNE TEHNIKE PRODAJE (tehnika kartic)

Ali se zavedamo, da je naše življenje ena sama prodajna strategija? Ne. Ampak je. Če bolj podrobno pogledamo se začne že v našem otroštvu. Verjetno se spomnite stavka: »…če boš imel dobre ocene, dobiš kolo….«, se kajne, to je prodajna strategija. Že iskanje zaposlitve je prodajna strategija. Potrebno se bo dobro prodati, da dobite, kar si res želite, in tako naprej. Ker mi se zdi prodajna strategija in tehnike prodaje zelo pomembne za življenje in posel, bi vam bi na kratko obrazložila nekaj praktičnih in teoretičnih znanj.

Najbolj pomemben je izbor trga. Ločimo dva trga in sicer lokalen in globalen izbor. Ko imamo določimo pristop, kateri pa  je lahko B2C, pristop do končnih kupcev in B2B pristop do poslovnih partnerjev. Po izbiri pravega trga, moramo izbrati še kanale prodaje. Poznamo promocijo preko digitalnih kanalov (socialna omrežja, e-mail pošta,…), preko partnerskih mrež (velika trgovinska mreža preko svojih prodajalniških kampanji, promovira naše izdelke), promocijo na način, da pokrivamo stranke z lastno prodajno mrežo, ter promocijo preko standardnih marketinških kanalov (jumbo plakati, reklame).

V začetku našega prodajnega procesa moramo opredeliti, kako deluje prodajni cikel. Zelo pomembno je opredeliti odgovornosti prodajnega osebja. Najpomembneje pa je opredeliti v podjetju nagrajevanje vključenih v prodajni proces.

Zelo pomembno je, da se prodajnik želi in se zna učiti. V marketingu in prodaji obstaja krog učenja (Slika 1).

Če hočemo biti dobri prodajalci, moramo začeti spreminjati svoje življenje in življenjske cilje. Če želimo doseči pomemben uspeh v prodaji in življenju, si  moramo začet organizirati življenje. Pri tem nam lahko pomaga tehnika kartic.

Tehnika kartic, je sestavljena iz 5 ključnih korakov, katere je potrebno dosledno upoštevati.

 1. zapisujte si cilje
 2. iščite zaklade (tehnike) in si jih zapisujte (jedrnato)
 3. prakticirajte naučeno
 4. izboljšajte in prilagodite
 5. predajte znanje drugim.

Zelo pomembno je da se zbira kartice in dela vaje vsak dan.

V pomoč pri izdelavi kartic, vam bosta naslednja primera.KARTICA: MOJ ČAS

Kratek opis / pojasnilo:

Zavedamo se, da imamo na voljo omejen čas, ki ga moramo ustrezno razporediti. Naš čas je omejen, zato se moramo zavestno odločiti, komu ali čemu bomo posvetili današnji dan. Imeti moramo jasno začrtano pot in končni cilj. Cilje in naloge si zastavimo po svojih delovnih zmožnostih, preveliki cilji lahko vodijo v ne realizacijo, kar pa privede do frustracij.

Primer:

V nedeljo si naredimo okvirni plan dela in ciljev za celoten tedne. Tedenski plan in dnevni plan zapišemo v beležko. Vsak naslednji delavni dan zjutraj razmislimo, kaj bomo tisti dan naredili. Po opravljeni nalogi, to ustrezno označimo (). Vsako jutro pregledamo seznam opravljenih in neopravljenih nalog, če so na seznamu morebitne neopravljene naloge iz preteklega dne, se potrudimo, da jih čim prej naredimo. Tedenski cilj je zaključen, ko so opravljene vse naloge 🥇.KARTICA: SPOŠTUJ SE!

Kratek opis / pojasnilo:

Začnimo se spoštovati. S tem ko bomo spoštovali sebe, bomo posledično spoštovali tudi druge. Pri prodaji je pomembno, da kupca spoštujemo, še bolj pa je pomembno, da se kupec počuti spoštovanega. Prvi korak do tega je, da začnemo spoštovati sebe, ter se zavedati, da je odnos med nami- prodajalci in kupci krožen: Vse kar bi naredili sebi, naredimo kupcem in, kar bi naredili kupcem, naredimo sebi.

Primer:

Ko začnemo spoštovati sebe smo bolj etični, človeški. Zavedamo se svojih ravnanj. Ko kupec začuti te emocije nam jih začne vračati. Pridobimo na veljavi in v zavesti kupcev postanemo človeški, ljudski. Ta krog je začaran. In ko ga obrnemo se začne premikati. Prof. Andrej Kovačič je na svojem predavanju povedal prispodobo, ki se mi je utrnila v spomin: »je kot tank, ki ga je težko premakniti, ampak ko premaknemo, gre sam naprej«.

…do naslednjič pridno delajte vaje, ko vam bom napisala, kaj je še pomembno pri prodaji.👐Vir: Kovačič, Andrej (2021). ACTION Strategije in tehnike prodaje, učno gradivo

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

KRIPTOVALUTE, TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?

Prvo pravilo pri vlaganju na katerikoli trg je, da vlagamo le denar, ki ga lahko mirno pogrešamo.

»Kriptovalute so transparenten ter učinkovit plačilni sistem prihodnosti, ki odpravlja številne pomanjkljivosti denarja. Ena večjih pomanjkljivosti FIAT valut, valut vezanih na geografsko področje in nadzorovanih s strani bank, kot so npr. EUR, USD, HRK, JPY, ipd. je ta, da lahko centralne banke po potrebi v obtok pošiljajo večje količine denarja, to pa povzroča razvrednotenje le tega in s tem tudi inflacijo. Ker večino kriptovalut ni mogoče preprosto »tiskati«, se počasi uveljavljajo kot hranilec vrednosti in zato predstavljajo zanimivo obliko naložbe, ki ima velik potencial za rast,« pravijo v podjetju Incrementum d.o.o., ustanovljenem leta 2018, z namenom, da posameznikom v Sloveniji približajo dostop do digitalnih naložb oziroma kriptovalut.

In kako kriptovalute poznajo podjetniki Primorsko-notranjske regije oziroma ali jih sploh poznajo? Na zastavljeno vprašanje smo prejeli zelo zanimive odgovore. Nekateri so že slišali za zadnje čase najbolj razvpito med njimi bitcoin, katere vrednost se je dvignila v višave. Redki posamezniki so se že spoprijeli s trgovanjem, večina pa digitalnim naložbam, ki temelji na piramidni shemi, ne zaupa. Ker izhajam iz časov, ko smo poznali hiperinflacijo, mi je bil še posebej všeč odgovor: «Ma kakšne kriptovalute. Če je za časa Jugoslavije zmanjkalo denarja, so ga v Topčiderju čez noč natisnili toliko, da smo bili zjutraj vsi milijonarji!« A, kdo ve, še ne dolgo tega, smo se čudili japonskim turistom, ki so nosili med ogledom Ljubljane zaščitne maske. Lansko leto so zaščitne maske postale del naše stvarnosti, del našega vsakdana. Ali so na tej poti tudi kriptovalute?

Kaj so kriptovalute?

Gre za digitalne oziroma virtualne valute, ki uporabljajo kriptografijo, šifriranje podatkov, ki zagotavljajo varnost transakcije. Transakcije se beležijo v verigo blokov, ki je zaporedje zapisov, ki se vnašajo v javno knjigo (zbirko finančnih računov).  Knjigo vzdržuje in posodablja na tisoče »rudarjev« po celem svetu. »Rudarji«, so ljudje, ki imajo v lasti računalnike, ki potrjujejo transakcije, kajti vsak računalnik v sistemu prejme kopijo vsakokratne transakcije in prav tako morajo posamezno transakcijo potrditi vsi računalniki v sistemu. S tem se preprečuje možnost zlorab in goljufij, dodatno varnost pa zagotavlja šifriranje in decentralizacija. Kriptiranje je zelo kompleksno in zapleteno, da baje na svetu ne obstaja niti en super računalnik, ki bi lahko razvozlal kodo.

Funkcija kriptovalut

S kriptovalutami lahko plačujemo, kupujemo, jih menjavamo, ustvarjamo projekte ali trgujemo. Večina ljudi se odloči za nakup kriptovalut, ker se njihova vrednost določa na osnovi povpraševanja, novih kriptovalut pa čez noč ni mogoče natisniti toliko, da bi se bistveno znižala njihova vrednost. V nasprotju z državnimi ali FIAT valutami ne obstajajo v fizični obliki. Gre za visokotehnološki denar sestavljen iz mreže uporabnikov. Vsak uporabnik ima evidenco celotne zgodovine vseh transakcij in s tem bilance računov. Kriptovalute je mogoče kupiti na mnogo različnih načinov. Splet ponuja različne borzne platforme, ki so namenjene nakupu in prodaji, na njih pa lahko tudi trgujete med različnimi kriptovalutami kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, EOS, LieteCoin, Stellar, Tron, kriptografski žetoni (angl. ICO – initial coin offering) in druge. Lahko jih zamenjate tudi z lokalnimi valutami. Nakup in prodaja pa se lahko opravi tudi na fizičnih lokacijah.

Virtualna denarnica

Da lahko uporabljamo kriptovalute, potrebujemo virtualno denarnico, fizično napravo, ki jo priključimo na računalnik. Najbolj varne so hladne denarnice, ki niso povezane z omrežjem. Zaščitene so s PIN kodo in geslom, ki ščitita zasebni ključ za dostop. V denarnici ni denarja, ampak zgolj geslo, ki omogoča dostop do vrednosti na platformi. Bolj ranljive so vroče denarnice, ki so dostopne na internetu.

Legalnost in obdavčitev

Kriptovalut ne nadzira nobena vlada. Status pa se po posameznih državah razlikuje. Nekatere so jih dovolile, druge omejile, tretje prepovedale. Leta 2017 je Finančna uprava RS pojasnila, da se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, vključno s kriptografskimi žetoni, če se ne štejejo za premičnine, kot so vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi in ni izvedeni finančni instrument, dohodnine ne plača, pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Pri fizični osebi, ki dosega dohodek trgovanja z virtualnimi valutami v okviru opravljanja dejavnosti, pa se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali z upoštevanjem normiranih dohodkov. Davek pa je potrebno plačati v primeru doseganja dohodkov iz naslova »rudarjenja« (provizije).

Kaj menijo o tem ugledni strokovnjaki?

Prof. dr. Franjo Štiblar, avtor knjige »Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti?«, s Pravne fakultete v Ljubljani, ima precej kritičen pogled na tovrstne naložbe. Meni, da gre za nevarno zasebno špekulacijo, ki izkorišča tehnološki napredek razvoja blokovnih verig in se tako zogiba nedonosnim depozitom.

Prof. dr. Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete v Ljubljani je mnenja, da so kriptovalute visoko tvegane špekulativne naložbe, ki nimajo povezave niti z varčevanjem niti s klasično ekonomijo. Niso klasične valute, namenjene plačevanju, saj plačilo z njimi omogoča izjemno malo ponudnikov. Kriptovalute so priljubljene, ker so digitalne in niso podvržene transparentni regulaciji ter nadzoru, zaradi česar njihova vrednost močno niha in pri ljudeh ustvarja lažen občutek, da lahko na lahek in enostaven način hitro zaslužijo, seveda pa ravno na takšen način lahko tudi hitro izgubijo velike vsote denarja. Sistem deluje na principu piramidne sheme. Dokler denar priteka, deluje, ko pa veliko posameznikov izgubi zaupanje vanj in se želi umakniti, se lahko zgodi zlom sistema.

Avtor mednarodne uspešnice »The Million Dolar Decision«, podjetnik Robert Rolih, verjame v prihodnost kriptovalut, a toplo priporoča, da vlagamo vanje le denar, ki ga lahko mirno pogrešamo, kajti trg je podvržen velikim nihanjem, zato se zna zgoditi, da boš prodal ravno ob napačnem času. Prav tako poudarja, da kriptotrg ni primeren za ljudi, ki niso domači z računalnikom in pametnimi telefoni, saj zahteva osnovno računalniško pismenost in veliko znanja o računalniški varnosti.

Alenka Volk Penko
OOZ Ilirska Bistrica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ČLANEK O DNEVNICAH V TUJINI 2021

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino določa povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov, če je le ta potoval  na podlagi službenega naloga.

V uradnem listu št. 76/19 z dne 13.12.2019 je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki začne veljati s 1.1.2021. Ta opredeljuje, da povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:

– dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,

– povračilo stroškov za prenočišče,

– povračilo stroškov prevoza,

– povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,

– povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Višina zneska dnevnice je določena za vsako državo ali mesto, v primeru da je višina dnevnice določena za posamezno mesto, se upošteva znesek dnevnice določen za mesto in ne za državo. Višina dnevnice je določena v evrih ali v ameriških dolarjih glede na državo/mesto, v katero se potuje. Višina dnevnice se obračuna za celoten čas službenega potovanja:

 • Če službeno potovanje traja od 14-24 ur se obračuna celotna dnevnica (100%).
 • V primeru, da potovanje traja manj se obračuna sorazmerni del, in sicer za potovanja ki trajajo nad 8ur do 14 ur se obračuna 75% dnevnice, za potovanja v tujino ki trajajo več kot 6 ur do 8 ur se obračuna 25% dnevnice.

V primeru, da zaposleni na službenem potovanju obišče več držav se upošteva število obiskanih držav, vendar število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

V primeru, da je na službenem potovanju zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo nudi gostitelj ali organizator se zaposlenemu obračuna sorazmerni del. Za potovanje, ki traja med 14 in 24 ur se šteje, da zaposlenemu pripadajo 3 obroki. Za službeno potovanje, ki traja med 8 ur in 14 ur zaposlenemu pripadajo 2 obroka, in za službeno potovanje, ki traja nad 6 ur do 8 ur zaposlenemu pripada en obrok. V primeru ko je na službeni poti zaposlenemu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice.

 • Odsotnost nad 14 do 24 ur = 100 % znesek dnevnice
 • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim zajtrkom = 90% dnevnice
 • Odsotnost nad 14 do 24 ur z vključenim kosilom/ večerjo = 75% dnevnice
 • Odsotnost nad 8 do 14 ur = 75% dnevnice
 • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim zajtrkom = znižanje za 15%
 • Odsotnost nad 8 ur do 14 ur z vključenim kosilom/ večerjo = znižanje za 40%
 • Odsotnost nad 6 do 8 ur = 25% dnevnice

V nadaljevanju so predstavljene vrednosti po posamezni državi:

DRŽAVA

Dnevnice za leto 2020

Dnevnice za leto 2021

nad 14 do 24 ur

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk

nad 8 do 14 ur

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk

nad 6 do 8 ur

 

 

 

(100 % znesek dnevnice)

(znižanje za 10 %)

(75 % znesek dnevnice)

(znižanje za 15 %)

(25 % znesek dnevnice)

Albanija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Andora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Armenija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Avstralija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Avstrija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Azerbajdžan

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Belgija

63,00 €

63,00 €

63,00 €

56,70 €

47,25 €

40,16 €

12,50 €

Belorusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bolgarija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Bosna in Hercegovina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ciper

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Češka

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Črna gora

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Danska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

35,06 €

13,75 €

Estonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Finska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Francija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Grčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Gruzija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Hrvaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Irska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Islandija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Italija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Japonska

88$

100 $

100$

90$

75$

63,75$

25$

Kanada

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Kitajska

40$

44 $

44$

36$

30$

25,5$

11$

Kosovo

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Latvija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Lihtenštajn

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Litva

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Luksemburg

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Madžarska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Malta

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Moldavija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Monako

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nemčija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nizozemska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Norveška

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Nova Zelandija

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Poljska

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Portugalska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Romunija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Rusija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

San Marino

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Severna Makedonija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Slovaška

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Srbija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Španija

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švedska

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Švica

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Turčija

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Ukrajina

36,00 €

40,00 €

40,00 €

36,00 €

30,00 €

25,50 €

10,00 €

Vatikan

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Združene države Amerike

53$

60 $

60$

54$

45$

38,25$

15$

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

49,00 €

55,00 €

55,00 €

49,50 €

41,25 €

31,24 €

13,75 €

Druge države

44,00 €

50 $

50,00 €

39,60 €

37,50 €

31,87 €

12,50 €

Hongkong

62$

70 $

70$

63$

52,5$

44,62$

17,5$

Moskva

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Peking

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Sankt Petersburg

71,00 €

80,00 €

80,00 €

72,00 €

60,00 €

51,00 €

20,00 €

Šanghaj

81$

90$

90$

81$

67,5$

57,37$

22,5$

Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan potovanja.

Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.

Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta izplačila euro, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/nova-visina-dnevnic-za-sluzbena-potovanja-v-tujino-5e1746ed2114e0367898955b

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.